Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Corona > > Algemene vragen van ruiters

Algemene vragen van ruiters

Update 18/05/2020:

 • Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen?
  • JA: Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Verplaats je zo weinig mogelijk.
  • JA: Je kan je  verplaatsen voor de verzorging van je paard op de weide en voor de aankoop van het nodige voeder en onderhoudsmateriaal. Kies een speciaalzaak dicht in je buurt.
  • JA: Je mag je verplaatsen naar de stalplaats in samenspraak met de stalverantwoordelijke zodat je je dier de nodige beweging of noodzakelijke extra verzorging kan geven. Als je paard gestald staat op een manege of pensionstal, zal de stalverantwoordelijke zoveel mogelijk zelf instaan voor de aanvoer van voeder en onderhoudsmateriaal via een professionele toeleverancier en voor de professionele verzorging van je dier(en).  
  • JA: Maar het is niet toegelaten om meer uren aanwezig te zijn op stal dan strikt noodzakelijk. Communicatie tussen staleigenaar en de paardeneigenaars is belangrijk. Elke club is zelf verantwoordelijk voor aanvullende en passende regels voor zijn klanten, naargelang de accommodatie, om de mogelijke verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Aan iedereen om deze regels vanuit de club te respecteren.
    
 • Mijn paard heeft dringend extra verzorging nodig. Mag ik de dierenarts of hoefsmid oproepen?
  • JA: Dierenartsen mogen zich verplaatsen in het kader van acute noodzaak, het algemeen dierenwelzijn, inclusief vruchtbaarheidsbehandelingen en inseminaties. Maak voor spermatransporten zoveel mogelijk gebruik van daarin gespecialiseerde firma’s.
  • JA: Maar bel hoefsmeden, dierenartsen en andere hippische specialisten alleen als het echt nodig is. Een paard opnieuw beslaan of de hoefsmid laten komen als je paard een ijzer kwijtgeraakt is, zijn geldige redenen. Net als een dierenarts opbellen bij de geboorte van een veulen, koliekaanval, wondverzorging, inseminatie etc. Het is momenteel echter niet verstandig om deze specialisten te laten komen voor niet-dringende zaken. Als de dierenarts of hoefsmid toch moet langskomen, zorg er dan voor dat iedereen zich aan de strikte hygiënevoorschriften en ‘social-distancing’-regels houdt.
    
 • Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen wanneer deze zich buiten onze landsgrenzen bevinden?  
  • JA: De grenzen van ons land werden afgesloten. De verzorging van dieren wordt wel aanzien als een essentiële verplaatsing. Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt maar het wordt wel aangeraden (bv. stalcontract van de pensionstal of manege, factuur, …).
  • Informeer je op voorhand, volg de richtlijnen van de lokale overheid en van de politie die de grensovergang bewaakt.
    
 • Mag ik mijn paard(en) verplaatsen met een trailer of een vrachtwagen?
  • JA: Wanneer je je paard naar een (andere) weide of manege/pensionstal wil overbrengen voor verzorging.
  • JA: In het kader van diergeneeskundige redenen bv. wanneer je je paard moet vervoeren naar een dierenkliniek of naar een KI-centrum.
  • JA : Ook niet-commerciële transporten van paarden zijn enkel en alleen toegelaten in het kader van het welzijn van de paarden.  Het algemeen geldende principe aangaande essentiële verplaatsingen bevat daarom ook de verwijzing naar “zorg voor dieren”.
  • JA: Vanaf 4 mei mag je echter de paardensport onder bepaalde voorwaarden beoefenen in de buitenlucht en dan zal je je paard daarvoor eventueel ook moeten kunnen transporteren. Het is nog niet duidelijk wat de afstand die je mag overbruggen voor dat transport, maar gebruik hierbij je gezond verstand. Je mag je verplaatsen met de trailer om je paard beweging te geven, maar het is niet de bedoeling om een verre verplaatsing te doen om een recreatieve of toeristische uitstap te doen.
  • Vanaf 18 mei zijn groepslessen en privélessen ook opnieuw toegestaan. Hiervoor is het toegelaten om je te verplaatsen met je trailer.
  • Opgelet: Bij wandelingen dien je ook altijd rekening te houden met eventuele restricties, opgelegd bijvoorbeeld door Natuur en Bos of door de respectievelijke gemeenten met betrekking tot hun gebieden, en deze eveneens te respecteren.
  • Ook hier geldt nog steeds: Twijfel je, contacteer dan je lokale politiezone of gemeentebestuur.

 

 • Mag ik mijn paard(en) laten bewegen, berijden, inspannen of gaan wandelen?
  • JA: Ik mag mijn paard loslaten op een weide, paddock of piste.
  • JA: Ik mag mijn paard(en) berijden op mijn eigen weide of eigen paddock of rijpiste.
  • JA : Paardensport is vanaf 4 mei toegelaten voor iedereen in de buitenlucht. 
   • Belangrijk: zorg ervoor dat dit altijd veilig gebeurt! Draag steeds een helm, zorg voor de juiste optoming en breng jezelf en omstaanders niet in gevaar! Blijf ook binnen de comfortzone van je paard en ga dus niet plots de baan op met een angstig paard, wanneer het dit niet gewend is.
   • Respecteer ALTIJD de richtlijnen van de toezichters/boswachters wanneer je in een natuurpark of bos, al dan niet eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos, kan gaan wandelen in jouw onmiddellijke omgeving.
  • JA: Paardensport is vanaf 4 mei toegelaten voor iedereen in de buitenlucht. Je kan dat doen samen met leden van hetzelfde gezin (die onder één dak wonen) en met twee extra personen. 

 

 • Vragen over privélessen en groepslessen: Update 18/05/2020
  • Sportclubs mogen weer trainingen in de buitenlucht houden met de aanwezigheid van een trainer en met niet meer dan 20 personen.
  • Paardrijden is dus toegestaan als training of les met een trainer of meerderjarige toezichter in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht met maximum 20 personen. Hieronder vallen groepslessen en privélessen.
  • In elk geval moet de social distancing kunnen gegarandeerd worden. Specifieke trainingen voor contactsporten waarbij de social distancing niet kan gegarandeerd worden, zijn nog niet toegelaten.