Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Corona > FAQ > Vragen over verplaatsingen

Vragen over verplaatsingen

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen?

  • JA: Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Verplaats je  zo weinig mogelijk.
  • JA: Je kan je  verplaatsen voor de verzorging van je paard op de weide en voor de aankoop van het nodige voeder en onderhoudsmateriaal. Kies een speciaalzaak dicht in je buurt.
  • JA: Je mag je verplaatsen naar de stalplaats in samenspraak met de stalverantwoordelijke zodat je je dier de nodige beweging of noodzakelijke extra verzorging kan geven. Als je paard gestald staat op een manege of pensionstal, zal de stalverantwoordelijke zoveel mogelijk zelf instaan voor de aanvoer van voeder en onderhoudsmateriaal via een professionele toeleverancier en voor de professionele verzorging van je dier(en).  
  • JA: Maar het is niet toegelaten om meer uren aanwezig te zijn op stal dan strikt noodzakelijk. Communicatie tussen staleigenaar en de paardeneigenaars is belangrijk.Elke club is zelf verantwoordelijk voor aanvullende en passende regels voor zijn klanten, naargelang de accommodatie, om de mogelijke verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Aan iedereen om deze regels vanuit de club te respecteren.

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen wanneer deze zich buiten onze landsgrenzen bevinden?

  • JA: De grenzen van ons land werden afgesloten. De verzorging van dieren wordt wel aanzien als een essentiële verplaatsing. Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt maar het wordt wel aangeraden (bv. stalcontract van de pensionstal of manege, factuur, …).
  • Informeer je op voorhand, volg de richtlijnen van de lokale overheid en van de politie die de grensovergang bewaakt.

Mag ik mijn paard(en) verplaatsen met een trailer of een vrachtwagen?

  • JA: Wanneer je je paard naar een (andere) weide of manege/pensionstal wil overbrengen voor verzorging.
  • JA: In het kader van veeartsenijkundige redenen bv. wanneer je je paard moet vervoeren naar een dierenkliniek of naar een KI-centrum.
  • NEEN: Wanneer je elders wil gaan paardrijden of wandelen. Er is geen gebruik van private en openbare sportaccommodaties mogelijk door personen vreemd aan de locatie.