Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Corona > Corona en economie

Corona en economie

Steunmaatregelen

Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis?

Op de website van VLAIO worden alle steunmaatregelen toegelicht voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen rond corona.

Zie: www.vlaio.be/corona

Op deze website staan links naar alle mogelijke steunmaatregelen. Dit dossier wordt bij elke wijziging aangevuld. Of Men tracht de informatie steeds zo snel mogelijk up to date te brengen.

U vindt er ook de weg naar het aanvraagdocument voor de Corona hinderpremie. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier op voormelde website van VLAIO:  https://aanvraagcoronapremie.be

De corona hinderpremie is er voor alle ondernemingen die een fysieke locatie verplicht moeten sluiten omwille van de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

Ook de bedrijven uit de paardenhouderij komen in aanmerking voor de Corona hinderpremie.

Dat geldt onder andere voor de horeca maar ook voor maneges-pensionstallen. Als sportinstelling zijn deze verplicht gesloten. Enkel in functie van dierenwelzijn is er nog activiteit. Niet alleen vallen inkomsten weg;  maneges worden daarbij ook nog geconfronteerd met de blijvende kost voor de verzorging en voeding van de paarden.

Om van de corona hinderpremie te kunnen geniet  moet wel voldaan worden aan de hiertoe gestelde voorwaarden, onder andere:

 • Het moet gaan om de verplichte sluiting van een fysieke locatie. Voor lesgevers die zelf geen fysieke locatie hebben vormt dat een probleem.
 • Het  is ook vereist dat het gaat om een activiteit in hoofdberoep of bijberoep met volledige sociale bijdragen.
 • Of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Ook VZW’s komen in aanmerking mits ze minstens 1 personeelslid in dienst hebben.

De voorwaarden voor de corona hinderpremie vindt u terug op de website van VLAIO: www.vlaio.be/coronahinderpremie .   

Corona en economie

Hinderpremie

Update 30/03/2020

FAQ: Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis?

Op de website van VLAIO worden alle steunmaatregelen toegelicht voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen rond corona.

Zie: www.vlaio.be/corona

Op deze website staan links naar alle mogelijke steunmaatregelen. Dit dossier wordt bij elke wijziging aangevuld. Of Men tracht de informatie steeds zo snel mogelijk up to date te brengen.

U vindt er ook de weg naar het aanvraagdocument voor de Corona hinderpremie. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier op voormelde website van VLAIO:  https://aanvraagcoronapremie.be

De corona hinderpremie is er voor alle ondernemingen die een fysieke locatie verplicht moeten sluiten omwille van de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

Ook de bedrijven uit de paardenhouderij komen in aanmerking voor de Corona hinderpremie.

Dat geldt onder andere voor de horeca maar ook voor maneges-pensionstallen. Als sportinstelling zijn deze verplicht gesloten. Enkel in functie van dierenwelzijn is er nog activiteit. Niet alleen vallen inkomsten weg;  maneges worden daarbij ook nog geconfronteerd met de blijvende kost voor de verzorging en voeding van de paarden.

Om van de corona hinderpremie te kunnen geniet  moet wel voldaan worden aan de hiertoe gestelde voorwaarden, onder andere:

 • Het moet gaan om de verplichte sluiting van een fysieke locatie. Voor lesgevers die zelf geen fysieke locatie hebben vormt dat een probleem.
 • Het  is ook vereist dat het gaat om een activiteit in hoofdberoep of bijberoep met volledige sociale bijdragen.
 • Of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Ook VZW’s komen in aanmerking mits ze minstens 1 personeelslid in dienst hebben.

De voorwaarden voor de corona hinderpremie vindt u terug op de website van VLAIO: www.vlaio.be/coronahinderpremie .   

Update 26/03/2020

Een klein lichtpuntje in donkere tijden. De link voor de aanvraag van de hinderpremie staat online. Je kan de premie hier aanvragen: Aanvraag Coronapremie

Moet je direct aanvragen of heb je nog even tijd?
Direct aanvragen is niet noodzakelijk. Je hebt tijd tot en met 5 mei 2020 om je aanvraag in te dienen. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen.

Je vraagt de premie aan. En wat dan?
Je hebt je aanvraag online ingediend. VLAIO neemt je aanvraag in behandeling. Dit betekent dat ze alles verifiëren en beslissen of je een premie krijgt. Deze beslissing melden ze jou zo snel mogelijk via mail. Hierna zal VLAIO het bedrag op je rekening overschrijven.

Ze geven als richtlijn een tweetal weken na de positieve beslissing mee.

Wie kan de premie aanvragen?
Je kan dit zelf doen met je kaartlezer, ID kaart en PIN code.

Meer info over de steunmaatregelen?
Via de website van VLAIO kan je alle steunmaatregelen voor bedrijven vinden: Steun voor bedrijven
 

Update 21/03/2020

De hinderpremie compenseert inkomensverlies door de coronamaatregelen
 • Voor ondernemers met een fysieke vestiging
 • Ook voor zelfstandigen in bijberoep (als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep)
 • Voor volledige sluiting, sluiting in het weekend of aangepaste activiteit
 • Hinderpremie kan aangevraagd worden op website VLAIO
 • Bedrijven die lessen hebben stopgezet kunnen beroep doen op de hinderpremie

Update 14/03/2020

De regering voorziet een hinderpremie voor ondernemingen die verplicht worden tot sluiting.

 • De premie is per onderneming en niet per vestiging.
 • Ander bedrag voor hoofd- en bijberoep : dit zal komende week beslist worden.

Hoeveel?

Voor ondernemingen die volledig moeten sluiten:

 • 4.000 euro voor de komende 21 dagen
 • Daarna 160 euro / dag extra

Voor ondernemingen die in het weekend dicht moeten:

 • 2.000 euro voor de komende 21 dagen
 • Daarna 160 euro / dag extra

Meer info: hou de website van VLAIO in de gaten. Hierop zal binnenkort meer info verschijnen.

Je kan via deze link ook je e-mailadres doorgeven, dan krijg je automatisch meer info over deze premie: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

 

Corona en economie

Compensatiepremie

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

 

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun.

 

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

Steunmaatregel

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

 

Evaluatie voor 30 april 2020

Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft een grote impact, op onze gezondheid, maar ook op onze economie. Heel wat bedrijven en ondernemingen kunnen en mogen blijven werken, maar hebben een sterk omzetverlies. De maatregelen tegen het coronavirus beperken hen ernstig in hun exploitatie. Ook voor hen voorzien we nu in een steunmaatregel. Ze kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen. Die compensatiepremie is van toepassing voor bijvoorbeeld de eventsector, kinesitherapeuten of pralinewinkels. ”


UPDATE 04/05/2020

 

Het is eindelijk zover. De compensatiepremie kan aangevraagd worden!

 

De compensatiepremie is de premie van 3.000,00 euro.

 • Deze premie kan NIET gecumuleerd worden met de hinderpremie van 4.000,00 euro. Heb je die aangevraagd dan kan je deze premie niet aanvragen.
 • De premie kan wel gecumuleerd worden met de overbrugging als zelfstandige (dat is de premie die je kan aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds).

 

Meer informatie over deze premie kan je terugvinden op de website van VLAIO.

 

We willen jullie aandacht zeker nog vestigen op volgende zaken:

 • De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 30/06/2020.
 • Per onderneming dien je 1 aanvraag in, ook als er verschillende vestigingen zijn.
 • De omzetdaling van 60% moet je bij de aanvraag verklaren op eer. Dit moet je dus zelf verklaren, wij kunnen dit niet voor u doen.
 • Bewijsstukken moeten 5 jaar bewaard worden voor controle.

Lees zeker ook de beknopte en correcte handleiding om te weten welke gegevens je moet invullen.

 

Vraag je Corona compensatiepremie hier aan 

 

Corona en economie

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Naast de hinderpremie is er nog een mogelijkheid om steun te krijgen van de overheid en dit via het “overbruggingsrecht”.

 

Voor wie en wanneer?

 • Enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Minimaal 1 maand onderbreking van de activiteiten (misschien versoepeling naar 7 dagen maar dat is nog niet zeker).
 • Enkel voor wie alles volledig moet onderbreken. Er mag dus geen enkele activiteit meer zijn.

Meer info via deze link : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Hoe aanvragen?

 • Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds (Acerta, Liantis, Xerius, …).

Neem bij voorkeur contact op met jouw dossierbeheerder (gegevens kan je vinden op de laatste aanrekening van je sociale bijdragen).

Ken je die niet dan kan je de algemene gegevens hier terugvinden: https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/lijst-van-sociale-verzekeringsfondsen

 

Corona en economie

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep

Het is vanaf heden mogelijk om een het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep (het halve overbruggingsrecht) aan te vragen. Deze 'gedeeltelijke premie' kan u zelf aanvragen bij je eigen sociaal verzekeringsfonds.

 

Meer informatie over de bedragen en de richtlijnen voor het krijgen van een premie kan je dus lezen op de website van je eigen sociaal verzekeringsfonds.

 

Corona en economie

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 in China en in andere landen getroffen door de ziekte - UPDATE 15/03/2020

15-03-2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

In december 2019 is in bepaalde delen in China (Wuhan) het coronavirus COVID-19 uitgebroken. De ziekte is momenteel ook aanwezig,  in verschillende mate, in België, in alle Europese landen en in veel andere landen zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zuid-Korea …

De getroffen landen, waaronder België, nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zo heeft de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart 2020 maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus  zoveel mogelijk te beperken.

Een van deze maatregelen is de sluiting van alle cafés, restaurants en discotheken (lockdown) gedurende drie weken, van 14/03/2020 tot en met 03/04/2020.

Zaken die die ten gevolge van deze opgelegde maatregel  volledig gesloten zijn , kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. Dit wordt ook toegestaan voor werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen… niet meer tewerkgesteld kunnen worden.

Voor de zaken waarvoor slechts een gedeeltelijke sluiting wordt opgelegd (bijvoorbeeld de detailhandel) of die ondanks de verplichte sluiting toch nog beperkte diensten kunnen aanbieden (bijvoorbeeld een traiteurdienst of roomservice in een hotel waarvan het restaurant verplicht is gesloten), kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden (ook al zou dit, omdat er voor de betrokken dag geen opgelegde sluiting is, te wijten zijn aan een daling van het werkvolume) eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

De voormelde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 3/04/2020. Er moet enkel een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek opmerkingen moet zijn vermeld dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA  ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid. 

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting of afschaffing, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven, voor zover deze daardoor volledig niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Deze tijdelijke werkloosheid kan voorlopig ook worden aanvaard tot en met 3/04/2020, voor zover de volledige onmogelijkheid tot tewerkstelling door de werkgever is aangetoond.

Werknemers die ten gevolge van het opschorten van de lessen in de scholen, thuisblijven voor de opvang van hun kinderen, kunnen omwille van deze reden niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, aangezien er voor alle kinderen opvang moet zijn voorzien in de scholen.

Verder blijven de volgende instructies van toepassing :

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voorbeeld

 • De werknemer die omwille van persoonlijke redenen (bijvoorbeeld vakantie) of professionele redenen (bijvoorbeeld een zakenreis) in een land getroffen door het coronavirus verblijft en die, op het einde van zijn verblijf, niet  naar België kan terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod of een quarantainemaatregel) of die naar België is teruggekeerd maar bij aankomst in België in quarantaine wordt geplaatst, kan tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht indien hij zijn werk bij zijn werkgever niet op de voorziene datum  kan hervatten.
 • Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus in andere gebieden - bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio - kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien door het stilvallen van de productie het niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen.
 • Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos stellen wegens economische oorzaken kunnen, in afwachting van het voleindigen van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (zie verder).

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Voor meer informatie over de formaliteiten in geval van tijdelijke werkloosheid, zie het infoblad T32

De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Als reden van overmacht vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’. 

De werkgever die nog nooit de toepassing tijdelijke werkloosheid (of een andere toepassing op de portaal van de sociale zekerheid) heeft gebruikt moet zich eerst registreren als gebruiker vooraleer hij de toepassing kan gebruiken. Daarvoor neemt deze werkgever het best telefonisch contact op met de dienst Eranova via het nummer 02/511 51 51 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 7 tot 20 uur).

Als deze nieuwe gebruiker beschikt over een eID-lezer en zijn eID pin-code kent of als hij de Itsme-toepassing gebruikt kan de toegang dan snel toegekend worden (10 minuten).

Als dit niet het geval is en de gebruiker wil met een user-id en paswoord werken dan moet hij rekenen op een doorlooptijd van 10 dagen.”

De werkgever die nog niet over een toegang tot de portaalsite van de sociale zekerheid beschikt, kan uitzonderlijk de mededeling via (eventueel aangetekende) brief versturen of bij voorkeur per e-mail naar het werkloosheidsbureau van de plaats van de exploitatiezetel waar uw onderneming gevestigd is.

Daarnaast moet de werkgever, die de overmacht inroept, ook (bij voorkeur dezelfde dag als de elektronische mededeling) per post of bij voorkeur per mail, gericht aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau (bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau Gent: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be(link sends e-mail)) een dossier, namelijk een verklaring met, zo nodig, de bewijsstukken, indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus (behalve in het geval van een opgelegde minstens gedeeltelijke sluiting – zie hoger).

De beslissing over de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt genomen binnen de drie dagen na ontvangst van het volledig dossier door de RVA.

Voor de overige formaliteiten specifiek verbonden aan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zie ook het infoblad E24.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur doch uiterlijk tot en met 30/06/2020 (behalve voor de specifieke situatie van de opgelegde sluiting tot en met 3/04/2020).

Opmerking

Het louter feit dat de werknemer terugkeert uit een land dat getroffen is door het coronavirus, of het louter feit dat de werknemer in contact gekomen is met een persoon die uit een getroffen zone komt, zonder dat er concrete aanwijzingen zijn van een besmettingsgevaar, kan niet ingeroepen worden om deze werknemer tijdelijk werkloos wegens overmacht te stellen. De beslissing om niet te werken mag dus niet afhangen van een unilaterale beslissing genomen door de werkgever of de werknemer.

Hieruit volgt dat bedrijven die ‘preventieve’ maatregelen nemen om te voorkomen dat hun werknemers besmet raken door het coronavirus geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen aanvragen. Het gaat hier niet om een door een bevoegde overheid of instantie opgelegd verbod om te werken of zich te verplaatsen.

Voorbeeld

Werknemers die terugkeren van een zakenreis of een vakantie uit een risicogebied en dit uit voorzorg een bepaalde tijd thuisblijven, dit ofwel op hun eigen verzoek ofwel op vraag van hun werkgever (zonder medisch advies – zie hieronder): dit is geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat de werknemers telewerken.

Indien de werknemer daarentegen op advies van de bedrijfsarts thuis in quarantaine wordt geplaatst in afwachting van een eventuele test, of een attest van de huisarts kan voorleggen dat hem verbiedt om te gaan werken, zonder dat hij ziek is, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden toegestaan voor de dagen van opgelegde quarantaine.

 

Bron: RVA: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020

Corona en economie

Stichting Paard in Nood