Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Corona > Corona en economie

Corona en economie

Steunmaatregelen

UPDATE - oktober 2020

De strenge coronamaatregelen van de overheid hebben een ernstige impact op het economische leven. Om onze bedrijven zoveel mogelijk bij te staan en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, heeft de overheid een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt om door deze moeilijke periode heen te komen.

 

 • Steun voor ondernemers na coronamaatregelen 19 oktober

Om mogelijke verliezen te compenseren voor ondernemers die getroffen worden door de nieuwe coronamaatregelen van 19 oktober, worden er zowel op federaal als Vlaams niveau nieuwe steunmaatregelen gelanceerd. Die maatregelen kunt u op dit moment nog niet aanvragen.

 

 • Uitbreiding crisiswaarborg

Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen. Deze regeling loopt tot eind 2020.

Lees meer over de uitbreiding van de crisiswaarborg

 

 • Vlaamse aanmoedigingspremie voor werknemers

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%. Meer informatie volgt nog.

 

 • Vlaams ondersteuningspremie voor zelfstandigen

Zelfstandigen met een arbeidshandicap moeten, om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), voldoende bedrijfsactiviteit aantonen. Dat wordt door de corona-pandemie sterk bemoeilijkt. Voor hen wordt de mogelijkheid voorzien pro rata rekening te houden met die crisismaanden. Dat gebeurt ook zo bij zelfstandigen die door ziekte hun activiteit moeten onderbreken.

 

Wil je meer informatie omtrent de verschillende steunmaatregelen? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van Acerta. Ook hier vind je de aanvragen voor verschillende steunmaatregelen. Lees via deze link enkele veelgestelde vragen voor zelfstandigen om meer duidelijkheid te scheppen. 

 

 

 

 

 

 

Corona en economie

Overbruggingsrecht

UPDATE - november 2020

De strenge coronamaatregelen van de overheid hebben een ernstige impact op het economische leven. Om onze bedrijven zoveel mogelijk bij te staan en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, heeft de overheid een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt om door deze moeilijke periode heen te komen.

 

 • Horeca / kappers / schoonheidsspecialisten: verplichte sluiting.

Deze zelfstandigen krijgen semi- automatisch de dubbele overbruggingspremie betaald voor de maanden van verplichte sluiting. Ik zeg “semi” aangezien de SVF zich baseren op eerdere aanvragen. Heeft u dus eerder dit jaar al een corona crisis overbrugging aangevraagd bij uw Sociaal Verzekeringsfonds (of wij hebben dit voor u gedaan) dan zal het Sociaal Verzekeringsfonds u op basis van deze aanvraag ook de dubbele premies betalen.

 

 • Voor de “kleinhandel” is dit anders.

Hier hangt het ervan af of u onder de verplichte sluiting valt of niet. Heeft u dus een kledingwinkel dan kan je de premie aanvragen. Heeft u een voedingswinkel dan kan je dit niet aanvragen. Hier moet u zelf (of via ons) sowieso een extra aanvraag doen.

 

 • In deze 2de lockdown zijn de voorwaarden voor een overbrugging veel strenger! Enkel als je alle activiteiten moet stopzetten heb je recht op een premie.

 

Specifiek voor bepaalde sectoren:

 • Vastgoedmakelaars: hebben op dit moment nergens recht op. De redenering is dat ze mogen verder werken achter gesloten deuren. Ze mogen wel geen huisbezoeken doen. Men is wel aan het lobbyen bij de FOD maar voorlopig dus geen overbrugging aan te vragen.
 • Maneges: moeten verplicht sluiten. Ze mogen enkel nog zorgen voor het welzijn van de dieren en onder zeer strikte voorwaarden lessen aanbieden dus zij hebben recht op een overbrugging.
 • Professionele ruiters en amazones: zij mogen op wedstrijd blijven gaan. Geen of nauwelijks beperkingen dus geen recht op overbrugging.

Bovenstaande is van toepassing op de overbruggingspremie van dit najaar. Voor de voorbije maanden kan er in sommige gevallen wel nog een overbrugging aangevraagd worden na 7 opeenvolgende dagen vrijwillige sluiting. Vraag dit zeker even bij ons na als je dit nog niet gedaan hebt.

Los daarvan is er ook nog de premie via VLAIO: Vlaams Beschermingsmechanisme. Hierop kan je beroep doen als je 60% minder omzet hebt. Je moet dit wel grondig bewijzen. Kijk hiervoor op de site van VLAIO. Deze premie moet u zelf aanvragen. De andere premies (hinderpremie, compensatiepremie) zijn momenteel niet meer aan te vragen.

 

 • Voor de premie aug/sept 2020 heb je nog tijd TOT 15 november om een aanvraag te doen. KLIK HIER.
 • Voor de premie 60% omzetdaling van 1/10 tem 15/11 of van 16/10 tem 18/11 kan je pas VANAF 15 november een aanvraag doen. KLIK HIER.

 

Zelfstandigen in hoofdberoep: 

 • Aanvraag crisis-overbruggingsrecht;
 • Aanvraag heropstart-overbruggingsrecht;
 • Aanvraag klassiek overbruggingsrecht;
 • Aanvraag corona-ouderschapsverlof;
 • Aanvraag betalingsuitstel sociale bijdragen;
 • Aanvraag vermindering voorlopige sociale bijdragen;
 • Aanvraag tot vrijstelling sociale bijdragen;

Zelfstandigen in bijberoep, studenten en gepensioneerden:

 • Aanvraag (half) crisis-overbruggingsrecht;
 • Aanvraag corona-ouderschapsverlof;
 • Aanvraag betalingsuitstel sociale bijdragen;
 • Vermindering voorlopige sociale bijdragen;
 • Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen;

 

Wil je meer informatie omtrent deze verschillende steunmaatregelen? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van Acerta. Ook hier vind je de aanvragen voor verschillende steunmaatregelen. Lees via deze link enkele veelgestelde vragen voor zelfstandigen om meer duidelijkheid te scheppen.

 

Corona en economie

Stichting Paard in Nood

Corona en economie

Vlaams beschermingsmechanisme

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

 

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.

 

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 16 november en 31 december kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.

 

Een aanvraag indienen kan tot en met 15 februari 2021.

 

 
Voor wie?
Vlaamse ondernemingen getroffen door verstrengde coronamaatregelen
 
Voor wat?
Omzetdaling van minstens 60% of verplichte sluiting
 
Bedrag
10% van de omzet van dezelfde periode in 2019 (5% voor bijberoepers)
 

Hoeveel bedraagt de steun?

 

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. 

 

De maximale steun voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 bedraagt:

 

 • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
 • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
 • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

 

Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 1.000 voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020. De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren zijn afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen. 

 

Wil je deze premie aanvragen? Ga naar de website van VLAIO en klik rechtsboven op 'Aanvragen'.