Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Corona > Corona en economie > Hinderpremie

Hinderpremie

Update 30/03/2020

FAQ: Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis?

Op de website van VLAIO worden alle steunmaatregelen toegelicht voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen rond corona.

Zie: www.vlaio.be/corona

Op deze website staan links naar alle mogelijke steunmaatregelen. Dit dossier wordt bij elke wijziging aangevuld. Of Men tracht de informatie steeds zo snel mogelijk up to date te brengen.

U vindt er ook de weg naar het aanvraagdocument voor de Corona hinderpremie. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier op voormelde website van VLAIO:  https://aanvraagcoronapremie.be

De corona hinderpremie is er voor alle ondernemingen die een fysieke locatie verplicht moeten sluiten omwille van de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

Ook de bedrijven uit de paardenhouderij komen in aanmerking voor de Corona hinderpremie.

Dat geldt onder andere voor de horeca maar ook voor maneges-pensionstallen. Als sportinstelling zijn deze verplicht gesloten. Enkel in functie van dierenwelzijn is er nog activiteit. Niet alleen vallen inkomsten weg;  maneges worden daarbij ook nog geconfronteerd met de blijvende kost voor de verzorging en voeding van de paarden.

Om van de corona hinderpremie te kunnen geniet  moet wel voldaan worden aan de hiertoe gestelde voorwaarden, onder andere:

 • Het moet gaan om de verplichte sluiting van een fysieke locatie. Voor lesgevers die zelf geen fysieke locatie hebben vormt dat een probleem.
 • Het  is ook vereist dat het gaat om een activiteit in hoofdberoep of bijberoep met volledige sociale bijdragen.
 • Of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
 • Ook VZW’s komen in aanmerking mits ze minstens 1 personeelslid in dienst hebben.

De voorwaarden voor de corona hinderpremie vindt u terug op de website van VLAIO: www.vlaio.be/coronahinderpremie .   

Update 26/03/2020

Een klein lichtpuntje in donkere tijden. De link voor de aanvraag van de hinderpremie staat online. Je kan de premie hier aanvragen: Aanvraag Coronapremie

Moet je direct aanvragen of heb je nog even tijd?
Direct aanvragen is niet noodzakelijk. Je hebt tijd tot en met 5 mei 2020 om je aanvraag in te dienen. Elke onderneming die in aanmerking komt, zal de premie uitbetaald krijgen.

Je vraagt de premie aan. En wat dan?
Je hebt je aanvraag online ingediend. VLAIO neemt je aanvraag in behandeling. Dit betekent dat ze alles verifiëren en beslissen of je een premie krijgt. Deze beslissing melden ze jou zo snel mogelijk via mail. Hierna zal VLAIO het bedrag op je rekening overschrijven.

Ze geven als richtlijn een tweetal weken na de positieve beslissing mee.

Wie kan de premie aanvragen?
Je kan dit zelf doen met je kaartlezer, ID kaart en PIN code.

Meer info over de steunmaatregelen?
Via de website van VLAIO kan je alle steunmaatregelen voor bedrijven vinden: Steun voor bedrijven
 

Update 21/03/2020

De hinderpremie compenseert inkomensverlies door de coronamaatregelen
 • Voor ondernemers met een fysieke vestiging
 • Ook voor zelfstandigen in bijberoep (als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep)
 • Voor volledige sluiting, sluiting in het weekend of aangepaste activiteit
 • Hinderpremie kan aangevraagd worden op website VLAIO
 • Bedrijven die lessen hebben stopgezet kunnen beroep doen op de hinderpremie

Update 14/03/2020

De regering voorziet een hinderpremie voor ondernemingen die verplicht worden tot sluiting.

 • De premie is per onderneming en niet per vestiging.
 • Ander bedrag voor hoofd- en bijberoep : dit zal komende week beslist worden.

Hoeveel?

Voor ondernemingen die volledig moeten sluiten:

 • 4.000 euro voor de komende 21 dagen
 • Daarna 160 euro / dag extra

Voor ondernemingen die in het weekend dicht moeten:

 • 2.000 euro voor de komende 21 dagen
 • Daarna 160 euro / dag extra

Meer info: hou de website van VLAIO in de gaten. Hierop zal binnenkort meer info verschijnen.

Je kan via deze link ook je e-mailadres doorgeven, dan krijg je automatisch meer info over deze premie: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie