Paardensport Vlaanderen

Meet the team: Julie De Smet

06-02-2024 ·

Julie De Smet, coördinator beleid en organisatie, verantwoordelijke verzekeringspolissen & aanspreekpersoon integriteit

Julie De Smet ondersteunt Paardensport Vlaanderen als coördinator beleid en organisatie,  verantwoordelijke verzekeringspolissen en aanspreekpersoon voor integriteit (API). Ze heeft een professioneel verleden in het onderwijs, maar sinds november 2022 werkt ze bij Paardensport Vlaanderen: ‘van bij de eerste gesprekken ervaarde ik de warme cultuur van Paardensport Vlaanderen, waar sterk wordt ingezet op omkadering en persoonlijke ontwikkeling’. En er was meer: haar liefde voor de paarden.

Beleid en organisatie

Julie coördineert de dienst beleid en organisatie en werkt daarbij nauw samen met de directeur. Haar rol heeft alles te maken met het uitwerken en opvolgen van projecten en beleidsdossiers (bv. goed bestuur, ethisch en gezond sporten, optimalisatie van reglementen, rapportering, paardnership, enz.). Ook ondersteunt ze haar collega’s bij maatschappelijke, juridische en beleidsmatige vragen. Denk aan GDPR, vrijwilligerswerk, enzovoort. Twee thema’s ondersteunt ze nog specifieker: de verzekeringen en API-werking.

Verzekeringen

‘Onze verzekering kan je opdelen in twee categorieën: lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Wie zien dat onze leden vooral voor lichamelijke ongevallen een beroep doen op de verzekering. Specifiek voor onze verzekering is dat ze naast het beoefenen van de sport ook te maken heeft met randactiviteiten zoals de verzorging van de paarden. Een riek in je voet tijdens het uitmesten van de stal valt daar bijvoorbeeld ook onder.’

‘De burgerlijke aansprakelijkheid houdt schade aan derden in. Denk aan een paard dat opschrikt tijdens een begeleide wandeling en schade toebrengt aan een brievenbus. Of een paard dat tijdens een training uit de piste ontsnapt en gewassen op het land van een boer vernielt.’  

Paardensport Vlaanderen telt meer dan 40.000 leden. Voor 2023 opende de verzekeringsmaatschappij tot nu toe 986 dossiers. ‘Meer dan 95% had te maken met kwetsuren, hoofdzakelijk kneuzingen en verstuikingen en breuken. De verzekering komt onder de polisvoorwaarden tussen bij het remgeld, vrijstellingen, verplaatsingen voor een medische behandeling en dergelijke. Een onmisbare polis dus.’

Dat is niet oké!

‘Dat is niet oké’ heeft een apart mailadres (datisnietoke@paardensport.vlaanderen) waar alles wat letterlijk niet oké is, gemeld kan worden. ‘De vlag dekt helemaal de lading’, vertelt Julie: ‘De vragen en meldingen die we krijgen zijn heel uiteenlopend. Van administratieve onregelmatigheden tot grensoverschrijdend gedrag in al haar vormen. Julie en collega API Ellen zijn een eerste luisterend oor, brengen de situatie in kaart en bekijken of er geadviseerd/bemiddeld of doorverwezen moet worden. Bijvoorbeeld naar een onafhankelijk orgaan zoals het Vlaams Sporttribunaal of de disciplinaire commissie van KBRSF. Het is zeker niet zo dat we klant aan huis zijn bij het Vlaams Sporttribunaal, zegt Julie De Smet: ‘Gelukkig zijn er weinig dossiers die we hiernaar moeten doorverwijzen.’ Het aspect dat het meest voldoening geeft in haar rol als API? ‘Als we de lucht kunnen klaren hebben tussen mensen en weer een probleem uit de (paarden)wereld geholpen hebben.’