Paardensport Vlaanderen

Ik wil mijn licentie hernieuwen

Hernieuw je licentie op Equibel.

 

Aandachtspunten:

  • Sportbeoefenaars kunnen tijdens het jaar een wedstrijdlicentie verlagen. Dit op voorwaarde dat de wedstrijdlicentie nog niet werd verhoogd en er nog niet werd gestart op het niveau van de hogere licentie. 
  • Sportbeoefenaars kunnen een wedstrijdlicentie onbeperkt verhogen. Dit op voorwaarde dat de wedstrijdlicentie nog niet werd verlaagd. 
  • Het lidmaatschap wordt niet terugbetaald.

Ik wil mijn licentie hernieuwen

Contact