Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Corona-update, wat met clubs, privélessen, groepslessen, pensionstallen…

16-03-2020 · Paardensport Vlaanderen

Op basis van de vele vragen willen we wat extra duiding geven. De boodschap van de overheid in deze Corona-crisis is duidelijk: “Blijf thuis!”.  We moeten tevens alle mogelijke groepscontacten vermijden, alsook de zogenaamde “generatiemix”.

Wat met privélessen/therapiesessies/halve stal/...?

Alle georganiseerde sportactiviteiten tot 3 april moeten geannuleerd worden, ongeacht hun niveau, omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zowel voor indoor als outdoor activiteiten. Ook het actief ter beschikking stellen en verhuren van (private) sportaccommodaties valt daar onder.

In het kader van dierenwelzijn hebben paarden dagelijks nood aan verzorging en beweging.  ENKEL handelingen die noodzakelijk zijn om het dierenwelzijn te waarborgen blijven doorgaan.  Privélessen vallen niet onder de basisvoorwaarde van dierenwelzijn.

Wat met pensionstallen?

Pensionstallen kunnen open blijven zodat (enkel) paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders wel extra maatregelen te nemen. Pensionklanten mogen uw stal bezoeken voor de meest noodzakelijke verzorging en training van hun paard.  Hat kan niet dat alle vrienden en kennissen mee naar de stal komen om samen daar te gaan paarden verzorgen.  De boodschap is duidelijk: vermijd zo veel mogelijk contact met anderen, ook al zijn het “paardenvriend(inn)en of is het slechts in kleine groep.

Ben je ziek of verkouden, blijf dan thuis!

Wat met rijden, wandelen, longeren?

We sporen jullie aan om alle sportactiviteiten on hold te zetten. Dierenwelzijn blijft uiteraard belangrijk, maar misschien kan je je paard regelmatig longeren en slechts sporadisch rijden, en dan ook in alle gevallen alleen? Het dierenwelzijn is uiteraard belangrijk, maar hieronder vallen de basisbehoeftes van een paard. Een gezellige wandeling met een vriend(in) of een privéles vallen niet onder de basisvoorwaarde van dierenwelzijn.

Het is absoluut niet de bedoeling om met verschillende mensen en paarden samen groepswandelingen te gaan organiseren.

Wat met externe klanten?

Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.  Vermijd contacten. Enkel eigenaars, werknemers en dringende dienstverleners zijn nog welkom.

Wat met horeca?

Het spreekt voor zich en we herhalen graag dat ALLE horeca-activiteiten tot en met 3 april zijn verboden!

Wat met kinderopvang?

De clubs van Paardensport Vlaanderen zijn GEEN alternatief voor kinderopvang. Het moet duidelijk zijn dat clubs geen vervanging zijn van opvang als de scholen dicht zijn. Alle contact in groep moet absoluut vermeden worden.

Wat met hygiëne?

Neem altijd de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht. Gemeenschappelijk gebruik van materiaal (hoofdstel, zadel …)  wordt ten strengste afgeraden.

Wat met ondersteuningsmaatregelen vanuit de Vlaamse overheid?

Sport Vlaanderen bekijkt momenteel hoe de sportsector ondersteund kan worden. Van zodra er meer nieuws is over deze en nieuwe maatregelen wordt dit antwoord zo vlug als mogelijk bijgewerkt.

 

Sport bevindt zich in het hart van onze samenleving. Alle maatregelen zijn drastisch, diepgaand en treffen onze sector en onze sport in het hart. Vandaag moet iedereen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en solidariteit tonen met iedereen die getroffen is door het virus en iedereen die nog zou kunnen getroffen worden in de komende weken en maanden. 

De situatie wordt constant opgevolgd. Hou zeker onze website in de gaten voor meer informatie. We houden jullie op de hoogte bij wijzigingen.