Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Schrijf je in voor de 3e inspiratiedag Paard in het Landschap

14-03-2022 · Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Paarden zijn van nature steppedieren die elke dag vele kilometers afleggen en zo hun kostje bijeen grazen. Ze eten daarbij niet alleen gras, maar ook kruiden, bladeren en twijgen van houtachtige planten. Wil je als Oost-Vlaamse paardenhouder weten hoe houtige kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, bomen maar ook veedrinkpoelen of een degelijk graslandbeheer niet alleen het omringende landschap en de natuur, maar ook het welzijn van je paarden ten goede komen? Ben je benieuwd naar de ervaringen van enkele Oost-Vlaamse paardenhouders die al een aantal van deze elementen toepasten op hun paardenhouderijen?

Kom dan op zondag 27 maart 2022 naar onze inspiratiedag! We geven die dag een aantal interessante lezingen en bezoeken paardenhouderijen in Lebbeke en Herzele.

Programma:

09u30 – 10u00 Ontvangst in Zaal Heidehof (Heizijdestraat Lebbeke)

10u00 – 10u30 Lezing integratie paardenhouderijen in het landschap (regionale landschappen)

10u30 – 11u00 Lezing beplanting als beschutting voor paarden, demo AgroforestryPlanner (ILVO en BDB)

11u00 – 12u30 Terreinbezoek professionele paardenhouderij (Lebbeke)

12u30 – 14u30 Boterhammenlunch + verplaatsing met eigen vervoer naar Herzele

14u30 – 16u00 Terreinbezoek hobbypaardenhouder (Herzele)

16u00 – 17u00 Napraten met drankje en hapje
 

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via dit online inschrijvingsformulier. Het aantal plaatsen is beperkt.

De officiële uitnodiging kan je hier bekijken.

Wat is Paard in het Landschap?

Deze inspiratiedag kadert in het plattelandsontwikkelingsproject Paard in het Landschap. Dit project is een samenwerking van de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen: Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme. Het project loopt nog tot april 2021 en geniet financiële steun van Europa (ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De laatste decennia is het aantal paarden en paardeneigenaars in de provincie Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Deze trend heeft een belangrijke invloed op natuur en landschap en heeft een nieuw begrip doen ontstaan: ‘verpaar- ding’. Jammer genoeg gaat dit vaak samen met versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap en een achteruitgang van de natuur- en omgevingskwaliteit.

Nochtans hoeft dat niet zo te zijn. Paardenhouders kunnen net zo goed landschapsbouwers zijn en heel wat kansen aanbieden voor biodiversiteit, ecologisch herstel en vrijwaring van waardevolle landschappen.

De Regionale Landschappen Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Schelde-Durme willen de paardenhouders in de streek sensibiliseren, inspireren, begeleiden en ondersteunen om hun paardenweides en infrastructuur natuurvriendelijk en landschappelijk waardevol in te passen in het omgevende landschap, zodat dit een meerwaarde is voor zowel natuur, landschap als voor de paarden zelf.