Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Wolvenplatform, een maat voor niets?

15-09-2021 ·

Boerenbond, Landelijke Gilden, Paardensport Vlaanderen, Landelijke Rijvereniging (LRV) en BWP noemen de voorstellen die tijdens het wolvenplatform van overheidswege voorgesteld werden teleurstellend. De zoveelste dodelijke aanval op kleine en grote landbouw- en huisdieren, de groeiende ongerustheid bij plattelandsbewoners en het afwijkend gedrag van een aantal wolven baart de organisaties grote zorgen. Het antwoord van ANB hierop beperkt zich tot: “We moeten blijven inzetten op preventie.” We vragen om dit probleem echt ernstig te nemen en als overheid dringend andere maatregelen te nemen.

Wolvenbeleid werkt niet

In het verleden werd steeds gesteld dat wolven schuwe dieren waren die enkel kleinvee zouden aanvallen. Helaas zien we dat het aantal wolven en hun gedrag problematisch wordt. We hebben op het wolvenplatform onze grote bezorgdheid geuit betreffende de aanvallen op runderen, schapen en recent ook pony’s. “Steeds meer mensen in het gebied geven aan dat ze ’s avonds niet meer op straat durven uit angst voor een confrontatie met de wolf. De impact van de wolf op de leefbaarheid van onze plattelandsgemeenten neemt alsmaar toe. We stellen ons dan ook grote vragen bij de aanpak van het wolvenbeleid in Vlaanderen”, vertelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden.

Meer dan subsidies en omheiningen

Het creëren van een wolvenleefgebied in een dichtbevolkt en verstedelijkt Vlaanderen zal altijd voor problemen en schadegevallen zorgen. “Men zal echt creatievere oplossingen moeten verzinnen dan louter omheiningen en subsidies”, stelt de Boerenbondvoorzitter. De verhoging van subsidies is positief, maar het omheinen van alle schapen-, paarden- en runderweiden van particulieren en professionelen is onhaalbaar, onbetaalbaar en bovendien ongewenst, onder meer door de impact die het zal hebben op andere (wilde) dieren. Dat laatste werd overigens eerder door de minister van Omgeving zelf gesteld.

“Het is duidelijk dat het wolvengedrag de verkeerde kant uitgaat en dat een interventie zich opdringt om deze problematiek met probleemwolven concreet aan te pakken. Weiden ‘wolfproof’ omheinen is onbegonnen werk. Ook een ophokplicht voor paarden is uiteraard onmogelijk. Deze dieren hebben net nood aan beweging, weidegras en ruimte”, aldus Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen.

Boerenbond, Landelijke Gilden, BWP, Landelijke Rijverenigingen (LRV) en Paardensport Vlaanderen dringen aan op oplossingen ten gronde. Men moet dringend bekijken op welke manier de huidige onhoudbare situatie kan aangepakt worden. Er werd heel wat krediet gegeven aan de wolf in Vlaanderen, maar na twee jaar moet men de vraag durven stellen of de wolf wel thuishoort in ons dichtbevolkt gebied. Het verplaatsen van een (probleem)wolf naar een ander leefgebied in Europa, waar dit dier wél de ruimte zal hebben die het nodig heeft, dient hierbij onderzocht en overwogen te worden.