Paardensport Vlaanderen

Corona: Update maatregelen na MB 27/07/2021

03-08-2021 · Paardensport Vlaanderen, Paardenpunt Vlaanderen en LRV

Het Ministerieel Besluit dat gepubliceerd werd op 27 juli 2021 en in voege ging op 30 juli 2021 brengt onderstaande versoepelingen met zich mee voor de (paarden)sport. Deze maatregelen blijven in grote lijnen gelijk met de richtlijnen vanaf 27 juni. Er zijn enkel wijzigingen in het toegelaten aantal toeschouwers bij evenement en het toegelaten aantal deelnemers aan een sportkamp:

 • Er kan onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd als niet-georganiseerd verband;
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht.

Specifiek voor sportkampen en sportstages geldt:

 • Sportkampen kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max 200 personen vanaf 30 juli, exclusief begeleiders.
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen. Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover dat nodig is door de aard van de sport.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
  • Overnachtingen zijn toegestaan.

Ook voor de sportkampen is een protocol van kracht. De update hiervan kan je terugvinden via de websites van Paardensport Vlaanderen en LRV.

Voor publiek op georganiseerde activiteiten geldt:

 • Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
 • Zonder Covid Safe Ticket
  • Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
  • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).
 • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
 • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht. Indien men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft, zijn CERM en CIRM niet verplicht.

Opgelet! Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Neem dus zeker contact op met de lokale overheid.

Algemeen geldt:

 • Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 5u en 01.00u.
 • Kleedkamers en douches mogen open.
 • Sportkantines openen volgens de richtlijnen in het horecaprotocol.

Minimale regels – mondmaskerplicht

Belangrijk is dat bij evenementen, sportieve wedstrijden en trainingen die buiten worden georganiseerd, de volgende minimale regels moeten worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

 • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep zoals hiervoor beschreven, wordt gegarandeerd;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten;
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 •  de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 •  fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van een groep zoals hiervoor beschreven of van eenzelfde huishouden.

Wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit.

Verplicht gebruik CO²-meters

In het federale ministerieel besluit van 27 juli 2021 wordt een verplicht gebruik van CO2-meters opgelegd in alle sportinfrastructuur vanaf 1 september. Wat verstaan wordt onder 'sportinfrastructuur' is momenteel nog onduidelijk. Van zodra we hier meer informatie over hebben zal hierover gecommuniceerd worden.

 

Het Ministerieel Besluit van 27/07/2021 kan u hier raadplegen.