Paardensport Vlaanderen

Een stem voor de paardensector... update memorandum verkiezingen 2024

07-06-2024 ·

PaardenPunt Vlaanderen bezorgde samen met en namens de ganse paardensector het “Memorandum Verkiezingen 2024” aan de voorzitters van alle politieke partijen die in het Vlaams parlement zetelen.   Een tekst die door de volledige Vlaamse paardensector gedragen wordt en die de belangrijkste verzuchtingen van onze sector samenvat.

In het memorandum hebben we met name het belang en de noden van onze sector onderstreept, en vragen we concrete aandacht voor twee zaken:
-    onze paarden verdienen hun plaats in het landschap (vergunningenbeleid, ...)
-    nood aan informatie en administratieve vereenvoudiging.

Aan al deze voorzitters en partijen werd een overleg gevraagd om de Vlaamse paardensector voor te stellen en ons memorandum te bespreken.

Dit werd opgepikt door de grote meerderheid van deze partijen en we hebben bijzonder constructieve overlegmomenten gehad met Open VLD, CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Vooruit.  Deze partijen hebben elk eigen accenten wat mogelijke oplossingen betreft, maar bevestigden allen dat ze samen met ons hieraan willen werken en dat ze een essentiële plaats zien voor onze sector in de maatschappij.

Ook na de verkiezingen hopen we hier met hen verder aan te kunnen werken. 
We volgen dit op en houden jullie op de hoogte.

Aanstaande zondag is het aan jullie ... laat je stem horen!

Het volledig memorandum kan je hier lezen