Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Opleidingen > Opleidingen voor trainers

Opleidingen voor trainers

Algemeen

Altijd al gedroomd van een functie als trainer of lesgever? Wil je graag je kennis doorgeven en anderen helpen om een betere sporter te worden? Dan is het volgen van een trainerscursus waarschijnlijk iets voor jou!

 

Paardensport Vlaanderen organiseert in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool, de Vlaamse universiteiten en hogescholen (met een opleiding lichamelijke opvoeding) een scala aan opleidingen, afhankelijk van hoe ver je trainersambities reiken. ‘Samen meer trainers beter opleiden’, daar streven we samen met de Vlaamse Trainersschool naar!

 

Je kan starten bij de initiatoropleiding waar je zowel dressuur- als springlessen leert geven aan beginnende ruiters.
Heb je deze opleiding met succes voltooid, dan kan je doorstromen naar Instructeur.
Daarna volgen Trainer B en Trainer A.
Vanaf de Instructeur opleiding kan je je specialiseren in je eigen discipline. 

 

Als basismodule van de opleidingen kan je ook Start 2 Coach volgen. Deze module komt overeen met module 1 van de opleiding Initiator, aangevuld met 3 extra praktijkuren waar de sporttechnische basisbeginselen van het paardrijden worden meegegeven. Tijdens het volgen van deze module leer je laagdrempelig en praktijkgericht de basisprincipes rond verantwoord training geven. 

 

Deelname aan een cursus is altijd onderworpen aan bepaalde voorwaarden per opleidingsniveau.

 

 

Opleidingen voor trainers

Start 2 Coach

Tijdens deze basismodule (18u) leer je op een praktijkgerichte manier de basisprincipes rond verantwoord training geven. Deze basismodule is een opstap naar de Initiatoropleiding en is een sporttakoverschrijdende module. Dit wil zeggen dat je de kennis die je tijdens deze module verwerft, ook kan gebruiken in andere sporttakken. Echter zijn onze docenten opgeleid om deze module een hippische vertaling te geven, zodat dit onmiddellijk bruikbaar wordt in het werkveld.

Het didactisch model is de rode draad van deze module en als cursist krijg je een aantal pedagogisch-didactische basisprincipes mee.

 

De cursist leert:

 • dat sporters zich op hun eigen tempo ontwikkelen en hoe je hun (ontwikkelings)ritme kan volgen (bouwsteen Sporters);
 • dat sporters een verschillende achtergrond hebben en hoe je inclusief kan werken (bouwsteen Sporters);
 • hoe je motiverend kan coachen (bouwsteen Trainer);
 • hoe je de fysieke en sociale veiligheid kan beschermen (bouwsteen Trainer);
 • hoe je een voorbeeldfunctie vervult (bouwsteen Trainer);
 • hoe je best kennis en vaardigheden kan aanleren aan je sporters door je omgeving, leerdoelen en methoden aan hen aan te passen (bouwstenen Omgeving, Leerdoelen en Methoden).

Na het volgen van deze module krijg je een attest (dit is geen trainersdiploma!) en kan je gediplomeerde trainers bijstaan en ondersteunen tijdens het lesgeven.

 

Deze module kan ook specifiek gevolgd worden voor de discipline voltige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven

Via de zoekfunctie hieronder kan je de beschikbare opleidingen voor dit jaar terugvinden en kan je doorklikken naar de inschrijfpagina van de Vlaamse Trainersschool.  Inschrijven voor de cursussen in 2023 kan vanaf 24 november 2022.

 

 

 

 

Opleidingen voor trainers

Initiator

De initiator begeleidt de beginnende sporter bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen. Het accent ligt op het leren lesgeven. Met vakken zoals didactiek, basiskennis en foutenanalyse dressuur en springen, basiskennis en omgang met paarden en de M-factor in het paardrijden… leer je de eerste stappen zetten in het opbouwen van een lessenreeks. Onze ervaren docenten leren je alle tips en tricks om les te geven aan groepen of individuen die hun eerste stapjes zetten in de paardensport.

 

Informatiebundel 2023

 

De opleiding bestaat uit vier modules:

 • Module 1: Start 2 coach module
 • Module 2: Sporttechnische module
 • Module 3: Didactische module
 • Module 4: Stage

Alle modules worden samen in één pakket aangeboden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven

Via de zoekfunctie hieronder kan je de beschikbare opleidingen voor dit jaar terugvinden en kan je doorklikken naar de inschrijfpagina van de Vlaamse Trainersschool. Inschrijven voor de cursussen in 2024 kan vanaf 6 november 2023.

 

 

 

 

 

 

Opleidingen voor trainers

Instructeur

Je bent Initiator maar je wilt lesgeven op een hoger niveau? Dan ben je klaar om de Instructeur opleiding te volgen. De instructeur vervolmaakt jeugdige en andere sporters en bereidt hen voor op de eerste wedstrijdervaringen, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Vanaf deze opleiding kan je je specifiek toeleggen op één discipline: dressuur, jumping of eventing.

 

Tijdens de cursus leer je meer over motorisch leren, communicatie, anatomie van paard en ruiter, materiaal… en ga je een stapje verder in de foutenanalyse van de sporter en de opbouw van een lessenreeks.

 

 

 

De opleiding bestaat uit vijf modules:

 • Module 1A, 1B en 1C: Algemeen gedeelte
 • Module 2A: Disciplineoverschrijdende sporttechnische module
 • Module 2B: Disciplinespecifieke sporttechnische module
 • Module 3: Didactische module
 • Module 4: Stage

De eerste module is een sporttakoverschrijdende module en hoeft niet sportspecifiek gevolgd te worden. Deze module kan ook in zelfstudie worden afgelegd. Deelnemers moeten geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van de cursus vooraleer te kunnen starten met het sportspecifieke gedeelte.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijvaardigheidsproef

De bedoeling van de rijvaardigheidsproef is de sporter te beoordelen op sporttechnische vaardigheden die nodig zijn om tijdens het lesgeven te instrueren aan de gevorderde recreant of beginnende wedstrijdruiter. Alle proeven, de kostprijs en meer info kan je terugvinden in de informatiebundel. Het is ook mogelijk om een vrijstelling te bekomen op basis van officiële wedstrijdresultaten. Een vrijstellingstabel is ook terug te vinden in de informatiebundel.

 

Kalender rijvaardigheidsproeven

 

 

Inschrijven

Via de zoekfunctie hieronder kan je de beschikbare opleidingen voor dit jaar terugvinden en kan je doorklikken naar de inschrijfpagina van de Vlaamse Trainersschool. Inschrijven voor de cursussen in 2024 kan vanaf 6 november 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingen voor trainers

Trainer B

Door het volgen van deze opleiding leer je in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van paard en ruiter tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Je leert via een aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw paard en ruiter te begeleiden zodat ze kunnen doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen bereiken.

 

Vakken zoals talentdetectie, trainingsmethodiek, biomechanica, competentieontwikkeling… geven de Trainer B extra bagage om sporters nog beter en specifieker te begeleiden zodat topprestaties op nationaal niveau kunnen geleverd worden.

 

De opleiding bestaat uit volgende modules:

 • Module 1A, 1B, 1C en 1D: Sportwetenschappelijke kennisvakken
 • Module 2A: Disciplineoverschrijdende sporttechnische module
 • Module 2B: Disciplinespecifieke sporttechnische module
 • Module 3: Didactische module
 • Module 4: Stage

Modules 1A, 1B, 1C en 1D zijn sporttakoverschrijdende modules en hoeven niet sportspecifiek gevolgd te worden. Deze modules kunnen ook in zelfstudie worden afgewerkt.

Deelnemers moeten geslaagd zijn voor de sportwetenschappelijke kennisvakken vooraleer te kunnen starten met het sportspecifieke gedeelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel wordt het sportspecifieke gedeelte (module 2, 3 en 4) van de cursus Trainer B niet georganiseerd. De sportwetenschappelijke kennisvakken kunnen wel gevolgd worden.

Inschrijven voor modules 1A, 1B, 1C en 1D kan via de website van Sport Vlaanderen. 

Opleidingen voor trainers

Trainer A

De trainer A opleiding is er voor iedereen die gevorderde ruiters naar het hoogste niveau wil begeleiden. Men leert in de opleiding de ruiters en hun paard technisch, conditioneel en mentaal te begeleiden om hen naar de top te brengen en dit op een pedagogisch verantwoorde manier. De taken van een trainer A beperken zich niet meer tot in de piste en op wedstrijd maar ook de omkadering van de atleten wordt door de trainer beïnvloed.

 

De sportwetenschappelijk kennisvakken worden sporttakoverschrijdend aangeboden en hoeven niet sportspecifiek gevolgd te worden. Deze vakken kunnen ook in zelfstudie worden afgewerkt.

 

De sportspecifieke modules worden momenteel volop herwerkt zodat deze optimaal afgestemd zijn op het huidige paardensportlandschap. Deze modules worden voorlopig dus niet georganiseerd. Van zodra deze afgewerkt zijn en kunnen gevolgd worden, kan je hier meer informatie vinden.

 

Deelnemers moeten geslaagd zijn voor de sportwetenschappelijke kennisvakken vooraleer te kunnen starten met het sportspecifieke gedeelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven voor de sportwetenschappelijke kennisvakken kan via de website van Sport Vlaanderen.

Opleidingen voor trainers

G-sport paardrijden

Er is nood aan sportbegeleiders om sporters met een beperking te begeleiden. Deze sportbegeleiders dienen, naast de specifieke kennis van de sport ook op de hoogte te zijn van de verschillende groepen G-sporters en hun specifieke kenmerken.

 

Tijdens de aanvullende opleiding G-paardrijden leer je beginnende en/of recreatieve G-sporters begeleiden op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep. 

 

Tijdens de cursus maak je in het sporttakoverschrijdend gedeelte kennis met de G-sportstructuur en de verschillende groepen G-sporters met elk hun specifieke eigenschappen en bewegingsmogelijkheden. In het sportspecifieke gedeelte wordt de verdere vertaalslag naar de paardensport gemaakt en maak je kennis met de specifieke materialen, infrastructuur en reglementen en de principes van het classificatiesysteem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2023 wordt er geen cursus G-paardrijden georganiseerd.

 

Opleidingen voor trainers

Contact