Paardensport Vlaanderen

Start 2 Coach

Tijdens deze basismodule (18u) leer je op een praktijkgerichte manier de basisprincipes rond verantwoord training geven. Deze basismodule is een opstap naar de Initiatoropleiding en is een sporttakoverschrijdende module. Dit wil zeggen dat je de kennis die je tijdens deze module verwerft, ook kan gebruiken in andere sporttakken. Echter zijn onze docenten opgeleid om deze module een hippische vertaling te geven, zodat dit onmiddellijk bruikbaar wordt in het werkveld.

Het didactisch model is de rode draad van deze module en als cursist krijg je een aantal pedagogisch-didactische basisprincipes mee.

 

De cursist leert:

  • dat sporters zich op hun eigen tempo ontwikkelen en hoe je hun (ontwikkelings)ritme kan volgen (bouwsteen Sporters);
  • dat sporters een verschillende achtergrond hebben en hoe je inclusief kan werken (bouwsteen Sporters);
  • hoe je motiverend kan coachen (bouwsteen Trainer);
  • hoe je de fysieke en sociale veiligheid kan beschermen (bouwsteen Trainer);
  • hoe je een voorbeeldfunctie vervult (bouwsteen Trainer);
  • hoe je best kennis en vaardigheden kan aanleren aan je sporters door je omgeving, leerdoelen en methoden aan hen aan te passen (bouwstenen Omgeving, Leerdoelen en Methoden).

Na het volgen van deze module krijg je een attest (dit is geen trainersdiploma!) en kan je gediplomeerde trainers bijstaan en ondersteunen tijdens het lesgeven.

 

Deze module kan ook specifiek gevolgd worden voor de discipline voltige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven

Via de zoekfunctie hieronder kan je de beschikbare opleidingen voor dit jaar terugvinden en kan je doorklikken naar de inschrijfpagina van de Vlaamse Trainersschool. Inschrijven voor de cursussen in 2023 kan vanaf 24 november 2022.

 

Start 2 Coach

Contact