Paardensport Vlaanderen

Trainer B

Door het volgen van deze opleiding leer je in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van paard en ruiter tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Je leert via een aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw paard en ruiter te begeleiden zodat ze kunnen doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen bereiken.

 

Vakken zoals talentdetectie, trainingsmethodiek, biomechanica, competentieontwikkeling… geven de Trainer B extra bagage om sporters nog beter en specifieker te begeleiden zodat topprestaties op nationaal niveau kunnen geleverd worden.

 

De opleiding bestaat uit vijf modules:

  • Module 1: Algemeen gedeelte
  • Module 2A: Disciplineoverschrijdende sporttechnische module
  • Module 2B: Disciplinespecifieke sporttechnische module
  • Module 3: Didactische module
  • Module 4: Stage

De eerste module is een sporttakoverschrijdende module en hoeft niet sportspecifiek gevolgd te worden. Deze module kan ook in zelfstudie worden afgelegd.

Deelnemers moeten geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van de cursus vooraleer te kunnen starten met het sportspecifieke gedeelte.

 

Toelatingsvoorwaarden:

  • In het bezit zijn van een diploma Instructeur B.
  • Geslaagd zijn voor de rijvaardigheidsproef Trainer B van de te volgen discipline.

 

Kostprijs:

Algemeen gedeelte (Module 1): €60,00

Sportspecifieke gedeelte (Module 2A, 2B, 3 en 4): €310

 

Cursus:

161u (waarvan 30u stage)

 

Examen:

De cursus wordt geëvalueerd door middel van een examen na afloop van Module 1 voor het algemeen gedeelte en na afloop van Module 4 voor de overige modules.

 

Momenteel wordt het sportspecifieke gedeelte (module 2, 3 en 4) van de cursus Trainer B niet georganiseerd. Het algemeen gedeelte kan wel gevolgd worden.

Inschrijven voor de algemene module kan via de website van Sport Vlaanderen. Ook het uurrooster per locatie is hier terug te vinden.

Trainer B

Contact