Paardensport Vlaanderen

Trainer B

Door het volgen van deze opleiding leer je in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van paard en ruiter tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de leerlijn van de sport. Je leert via een aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw paard en ruiter te begeleiden zodat ze kunnen doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen bereiken.

 

Vakken zoals talentdetectie, trainingsmethodiek, biomechanica, competentieontwikkeling… geven de Trainer B extra bagage om sporters nog beter en specifieker te begeleiden zodat topprestaties op nationaal niveau kunnen geleverd worden.

 

De opleiding bestaat uit volgende modules:

  • Module 1A, 1B, 1C en 1D: Sportwetenschappelijke kennisvakken
  • Module 2A: Disciplineoverschrijdende sporttechnische module
  • Module 2B: Disciplinespecifieke sporttechnische module
  • Module 3: Didactische module
  • Module 4: Stage

Modules 1A, 1B, 1C en 1D zijn sporttakoverschrijdende modules en hoeven niet sportspecifiek gevolgd te worden. Deze modules kunnen ook in zelfstudie worden afgewerkt.

Deelnemers moeten geslaagd zijn voor de sportwetenschappelijke kennisvakken vooraleer te kunnen starten met het sportspecifieke gedeelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel wordt het sportspecifieke gedeelte (module 2, 3 en 4) van de cursus Trainer B niet georganiseerd. De sportwetenschappelijke kennisvakken kunnen wel gevolgd worden.

Inschrijven voor modules 1A, 1B, 1C en 1D kan via de website van Sport Vlaanderen. 

Trainer B

Contact