Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Topsport > Topsport en studie

Topsport en studie

Ben je student en combineer je je studies met je schoolcarrière? We geven je graag wat meer uitleg over de mogelijkheden. 

 

Topsport in het secundair onderwijs: 

F-STATUUT:

Afgelopen periode heeft Paardensport Vlaanderen een dossier ingediend om een nieuw topsportstatuut goed te keuren, namelijk het F-statuut. Het F-statuut is een statuut waarbij een specifieke doelgroep, namelijk de ruiters uit het Talententeam, de mogelijkheid krijgen om een flexibel leertraject aan te vragen, indien zij hier nood aan hebben. 

Voor zowel de omzendbrieven als het F-statuut geldt dat de school steeds de goedkeuring moet geven, en Paardensport Vlaanderen hiervoor geen afwezigheden kan afdwingen. Het is dus van groot belang om steeds in gesprek te gaan met de betreffende onderwijsinstelling. 

Het decreet waarbij het F-statuut voor paardrijden wordt aangekondigd, moet komende periode nog bevestigd worden, maar alles ziet er goed uit om volgend schooljaar van start te kunnen gaan. 

Hoe kan je het F-statuut aanvragen? 
Enkel ruiters die momenteel opgenomen zijn in het Talententeam, kunnen het F-statuut aanvragen. De aanvraag verloopt via Paardensport Vlaanderen. Wens je graag een felxibel leertraject aan te vragen? Vul dan onderstaande vragenlijst in:

De deadline voor het aanvragen van een flexibel leertraject is 4 augustus 2023 voor 2023-2024.

Nuttige documenten: 

 

OMZENDBRIEF:

Alle leerlingen in het secundair (en basisonderwijs) hebben de mogelijkheid om een aantal  gewettigde dagen afwezig te zijn voor sportactiviteiten. Hiervoor kan er verwezen worden naar de omzendbrief van onderwijs SO 2005/04 (omzendbrief) met betrekking tot afwezigheden in het secundair onderwijs, waar in artikel 2.2. en artikel 2.2.2. wordt vermeld dat een directie/klassenraad autonoom kan beslissen om een leerling vrij te stellen voor een deelname aan de sportieve manifestatie. Dit betreft een beslissing met goodwill van de directie van de betrokken school. Er is met andere woorden geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de directie hieromtrent. Indien u hier beroep op wenst te doen,  raden we aan om dit te bespreken met de schooldirectie.

Vanuit Paardensport Vlaanderen kan er een attest  opgemaakt worden met de bevestiging van (inter)nationale resultaten die je dan kan meenemen naar school.

Wens je graag een attest van je huidige niveau? Contacteer dan Marlies via talentenplan@paardensport.vlaanderen

Wens je een bevestiging van deelname aan internationale wedstrijd? Contacteer dan de disciplineverantwoordelijke.

 

Topsport in het basisonderwijs:

Ook voor het basisonderwijs kan er verwezen worden naar de omzendbrief voor afwezigheden van leerlingen. Net zoals in het secundair onderwijs beslist de directie autonoom over het al dan niet wettigen van de afwezigheid. De specifieke passage staat vermeld in artikel 4.2.2.1 (afwezigheden wegens persoonlijke omstandigheden – code P).

 

 

Topsport in het hoger onderwijs: 

In het hoger onderwijs kan elke onderwijsinstelling eigen criteria opstellen om een topsportstatuut uit te geven. Contacteer hiervoor je eigen school/universiteit/hogeschool voor meer informatie. 

In vele gevallen vraagt je onderwijsinstelling een aanbevelingsbrief vanuit Paardensport Vlaanderen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen en wens je graag een aanbevelingsbrief? Contacteer dan Marlies via talentenplan@paardensport.vlaanderen.

Topsport en studie

Contact