Paardensport Vlaanderen

Verzekeringsuitbreidingen nodig?

Het is belangrijk om over een goede, sluitende verzekering te beschikken. Elke situatie is uniek en het is goed mogelijk dat jouw activiteiten, naast de verzekeringen via Paardensport Vlaanderen, een extra polis op maat vereisen!

Denk maar aan de BA-uitbating, brandverzekering, BA-bestuurders, BA-uitbating kantine, een evenementenpolis, enzovoort.

Om dat na te kijken, neem je best contact op met jouw verzekeringsmakelaar.

Wist je dat je makelaar verplicht is jouw behoeften in kaart te brengen en een tweetal voorstellen op maat te bezorgen?

Welke info geef je aan jouw verzekeringsmakelaar?

Vertel uitgebreid over jouw activiteiten. 

 • Wat doe je?
 • Hoeveel paarden heb je?
 • Over welke materialen beschik je?
 • Welke evenementen organiseer je?
 • Enz.

Laat weten welke verzekeringen je al hebt.

 • Bezorg de polissen van je huidige verzekeringen aan je verzekeringsmakelaar.
  • De algemene polisvoorwaarden
  • De bijzondere polisvoorwaarden
  • De algemene polisvoorwaarden rechtsbijstand
  • (indien van toepassing) de speciale clausule over de lesgeversverzekering

Lees en download hier de polissen!

 • Denk daarbij ook aan dit overzicht van Paardensport Vlaanderen, dat geldig is als je een actief clublidmaatschap hebt.

Vergeet niet om de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis te bezorgen. 

 • Zo weet de makelaar tot op welke hoogte reeds een dekking voorzien is.
 • Voor risico's die nog niet (of niet volledig met de begrensde waarborg) gecoverd werden, kan jouw makelaar een gepast voorstel doen.