Paardensport Vlaanderen

Voorwaarden

Ruiter

Een ruiter beschikt over een geldige wedstrijdlicentie. Het overzicht van de verschillende lidmaatschappen kan je hier terugvinden. Er is een mogelijkheid om met een recreatief lidmaatschap deel te nemen aan de initiatiereeks (20 km en 30 km). Huidige kwalificaties van ruiters zijn terug te vinden via Equibel.

 

Endurance is een discipline waarbij er rekening gehouden dient te worden met de ‘wegcode’ omdat de parcours steeds over de openbare wegen lopen. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Federale Politie.

 

 

Paard

Paarden kunnen vanaf hun 4 jaar op wedstrijd gaan. Bijkomende leeftijdsuitzonderingen worden in de reglementen opgenomen. Een paard moet over de nodige immatriculatie beschikken. Meer info hierover via Equibel.

 

Huidige kwalificaties van de paarden zijn terug te vinden via Equibel.

 

Daarnaast dient het paard correct gevaccineerd te zijn. Het dierengeneeskundig reglement omschrijft de voorwaarden.

 

Alle paarden die definitief op Belgisch grondgebied verblijven, dienen verplicht geïdentificeerd te zijn. Een correcte identificatie betekent dat het paard in orde moet zijn met de onderstaande drie zaken :  

  • In het bezit zijn van een EU-conform paspoort.
  • Dragend zijn van een microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek.
  • Registratie in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP).

Meer informatie omtrent de identificatie en de registratie in de centrale databank, vindt u terug op www.cbc-bcp.be.

 

 

Gastruiter

Een buitenlandse ruiter die aangesloten is bij de Nederlandse (KNHS) of Duitse (VVD) sportfederatie volgen dezelfde procedure om offline in te schrijven met dat verschil dat je een attest van hun eigen federatie dient mee te sturen.  Ze hoeven ook geen licentienummer en immatriculatienummer te hebben.

 

Als buitenlandse ruiter niet aangesloten bij KNHS of VVD kan je ook deelnemen aan wedstrijden in België via een gastlicentie.

 

Een gastlicentie kost 50 euro (met inbegrip van het basislidmaatschap) en kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden. Een gastlicentie is geldig voor een gehele wedstrijd, zelfs indien deze gespreid is over meerdere dagen. Deze is niet combinatie-gebonden waardoor de ruiter tijdens de wedstrijd meerdere paarden kan starten. Een gastlicentie is pas geldig in combinatie met een buitenlands attest van de eigen nationale sportfederatie.

 

Je kan voor sluitingsdatum een gastlicentie aanvragen door het daarvoor bestemde document te mailen naar endurance@paardensport.vlaanderen.

 

Ruiters met een gastlicentie schrijven in aan het offline tarief.