Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Corona > Corona en economie > Overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht

UPDATE - november 2020

De strenge coronamaatregelen van de overheid hebben een ernstige impact op het economische leven. Om onze bedrijven zoveel mogelijk bij te staan en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, heeft de overheid een hele reeks steunmaatregelen uitgewerkt om door deze moeilijke periode heen te komen.

 

 • Horeca / kappers / schoonheidsspecialisten: verplichte sluiting.

Deze zelfstandigen krijgen semi- automatisch de dubbele overbruggingspremie betaald voor de maanden van verplichte sluiting. Ik zeg “semi” aangezien de SVF zich baseren op eerdere aanvragen. Heeft u dus eerder dit jaar al een corona crisis overbrugging aangevraagd bij uw Sociaal Verzekeringsfonds (of wij hebben dit voor u gedaan) dan zal het Sociaal Verzekeringsfonds u op basis van deze aanvraag ook de dubbele premies betalen.

 

 • Voor de “kleinhandel” is dit anders.

Hier hangt het ervan af of u onder de verplichte sluiting valt of niet. Heeft u dus een kledingwinkel dan kan je de premie aanvragen. Heeft u een voedingswinkel dan kan je dit niet aanvragen. Hier moet u zelf (of via ons) sowieso een extra aanvraag doen.

 

 • In deze 2de lockdown zijn de voorwaarden voor een overbrugging veel strenger! Enkel als je alle activiteiten moet stopzetten heb je recht op een premie.

 

Specifiek voor bepaalde sectoren:

 • Vastgoedmakelaars: hebben op dit moment nergens recht op. De redenering is dat ze mogen verder werken achter gesloten deuren. Ze mogen wel geen huisbezoeken doen. Men is wel aan het lobbyen bij de FOD maar voorlopig dus geen overbrugging aan te vragen.
 • Maneges: moeten verplicht sluiten. Ze mogen enkel nog zorgen voor het welzijn van de dieren en onder zeer strikte voorwaarden lessen aanbieden dus zij hebben recht op een overbrugging.
 • Professionele ruiters en amazones: zij mogen op wedstrijd blijven gaan. Geen of nauwelijks beperkingen dus geen recht op overbrugging.

Bovenstaande is van toepassing op de overbruggingspremie van dit najaar. Voor de voorbije maanden kan er in sommige gevallen wel nog een overbrugging aangevraagd worden na 7 opeenvolgende dagen vrijwillige sluiting. Vraag dit zeker even bij ons na als je dit nog niet gedaan hebt.

Los daarvan is er ook nog de premie via VLAIO: Vlaams Beschermingsmechanisme. Hierop kan je beroep doen als je 60% minder omzet hebt. Je moet dit wel grondig bewijzen. Kijk hiervoor op de site van VLAIO. Deze premie moet u zelf aanvragen. De andere premies (hinderpremie, compensatiepremie) zijn momenteel niet meer aan te vragen.

 

 • Voor de premie aug/sept 2020 heb je nog tijd TOT 15 november om een aanvraag te doen. KLIK HIER.
 • Voor de premie 60% omzetdaling van 1/10 tem 15/11 of van 16/10 tem 18/11 kan je pas VANAF 15 november een aanvraag doen. KLIK HIER.

 

Zelfstandigen in hoofdberoep: 

 • Aanvraag crisis-overbruggingsrecht;
 • Aanvraag heropstart-overbruggingsrecht;
 • Aanvraag klassiek overbruggingsrecht;
 • Aanvraag corona-ouderschapsverlof;
 • Aanvraag betalingsuitstel sociale bijdragen;
 • Aanvraag vermindering voorlopige sociale bijdragen;
 • Aanvraag tot vrijstelling sociale bijdragen;

Zelfstandigen in bijberoep, studenten en gepensioneerden:

 • Aanvraag (half) crisis-overbruggingsrecht;
 • Aanvraag corona-ouderschapsverlof;
 • Aanvraag betalingsuitstel sociale bijdragen;
 • Vermindering voorlopige sociale bijdragen;
 • Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen;

 

Wil je meer informatie omtrent deze verschillende steunmaatregelen? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van Acerta. Ook hier vind je de aanvragen voor verschillende steunmaatregelen. Lees via deze link enkele veelgestelde vragen voor zelfstandigen om meer duidelijkheid te scheppen.