Paardensport Vlaanderen

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Wie zijn onze aanspreekpersonen integriteit (API's)?

Onze API’s zijn Julie en Ellen. Zij werken vast bij ons in dienst en zijn ook verantwoordelijk voor het ethisch sportbeleid binnen onze federatie.

 

Een API is binnen de sportfederatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag en integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal, verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

 

In een notendop:

 • Aanspreekpunt en eerste opvang;
 • Hulp bij coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing;
 • Preventieactiviteiten en ondersteuning.

Hoe bereik je hen?

Je kan hen bereiken via:

Krijg je hen via telefoon niet te pakken? Geen zorgen!

 • Bel ons algemeen nummer (09 245 70 11);
 • Vraag naar één van de API’s (Julie of Ellen);
 • Eén van onze collega’s zal je dan doorverbinden.

Hoe gaan ze te werk?

Julie en Ellen bieden in eerste instantie een luisterend oor en zullen een inschatting maken van de situatie. Op basis daarvan zullen ze samen met jou de verdere stappen bekijken en je eventueel doorverwijzen naar professionele instanties. Zij blijven echter te allen tijde beschikbaar en volgen het verdere verloop nauw op.

 

Enkele kernpunten:

 • Vertrouwelijk te werk gaan.
  • API's hebben geen wettelijk beroepsgeheim;
  • maar wel een discretieplicht.
 • In onderling overleg met de persoon die de melding doet.
 • Afstemmen met bevoegde personen zoals:
  • ethische commissie (experts vanuit verschillende vakgebieden)
  • ICES (het Centrum Ethiek in de Sport)
 • Meldingen en vragen over grensoverschrijdend gedrag registeren.
  • Op een afgeschermde en beveiligde plaats;
  • Met als doel om de opvolging en het ethisch beleid te optimaliseren. 

 

Wil je in jouw club ook een ethisch sportklimaat installeren of dat optimaliseren?

Ook hiervoor kan je terecht bij Julie en Ellen!

Zij geven je graag advies over de tools die je daarvoor kan gebruiken.

Wil je graag iemand anders contacteren?

We raden je in dat geval volgende instanties aan:

 

 • De Hulplijn 1712:
  • Ervaren hulpverleners;
  • Staan je bij, geven je info en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.
  • Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
    
 • Awel (www.awel.be):
  • Voor kinderen en jongeren;
  • Je kan Awel altijd anoniem bereiken:
   • Op het nummer 102 van 16u tot 22u (op woe en za vanaf 14u);
   • Via chat tussen 18u tot 22u (behalve op zon- en feestdagen);
   • Via mail of via het forum.
     
 • Nupraatikerover (www.nupraatikerover.be):
  • Voor kinderen en jongeren;
  • Je kan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker;
  • Van maandag t.e.m. donderdag van 19u tot 22u (op woensdag al vanaf 14u).
    
 • CAW (https://www.caw.be/):
  • het Centrum Algemeen Welzijnswerk;
  • Voor mensen die vragen hebben over en problemen hebben met welzijn (moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, problemen in je gezin, familie of ruimere sociale omgeving en financiële, administratieve, juridische of materiële problemen);
  • Hulp aan slachtoffers en daders van geweld en/of misbruik;
  • Hulp aan betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven;
  • Elke weekdag van 9u tot 17u via het gratis nummer 0800 13 500;
  • Je kan ook mailen, chatten of langskomen.
    
 • Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be):
  • Je kunt altijd terecht op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7;
  • Of elke avond (en woensdag- en zondagnamiddag) via chat.

Contact