Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Schrijf je in voor de 2e inspiratiedag Paard in het Landschap

17-09-2020 ·

Wil je als Oost-Vlaamse paardenhouder weten hoe kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen of degelijk graslandbeheer niet alleen het omringende landschap en de natuur, maar ook het welzijn van je paar- den ten goede komen? Ben je benieuwd naar de ervaringen van enkele Oost-Vlaamse paardenhouders die al een aantal van deze elementen plantten op hun paardenhouderijen?

Kruis dan 18 oktober aan in je agenda! Het belooft een leerrijke dag te worden. Er staan enkele bezoeken aan inspire- rende projecten op de planning en een boeiende workshop rond graslandbeheer.

Praktisch info

  • Zondag 18 oktober 2020
  • 9.00u-16.00u
  • Workshop in Eeklo, terreinbezoeken in Sint-Laureins en Deinze
  • Eigen vervoer noodzakelijk
  • Inschrijving: € 5,00

Programma:

  • Voormiddag (9.00u-12.00u): Workshop weidebeheer gegeven door Natuurlijk Goed
  • Middagpauze (12.00u-13.00u): Eigen eten en drank mee te nemen
  • Namiddag (13.30u-16.00u): Terreinbezoeken bij 2 ambassadeurs te Sint-Laureins en Deinze

Inschrijven doe je via dit inschrijvingsformulier. Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van 5 euro inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE43 0682 2522 1701. Gebruik als mededeling “naam+PIHL+18/10/20”.

De inspiratiedag zal volledig coronaproof verlopen. We vragen dan ook dat iedere deelnemer zich houdt aan de gel- dende coronamaatregelen (1,5 m afstand bewaren, mondmasker verplicht, handen ontsmetten). Gelieve tijdig te laten weten mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn. U ontvangt later deze maand een mail met verdere specificaties.

Deze inspiratiedag kadert in het plattelandsontwikkelingsproject Paard in het Landschap. Dit project is een samenwerking van de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen: Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme. Het project loopt nog tot april 2021 en geniet financiële steun van Europa (ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Wat is Paard in het Landschap?

De laatste decennia is het aantal paarden en paardeneigenaars in de provincie Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Deze trend heeft een belangrijke invloed op natuur en landschap en heeft een nieuw begrip doen ontstaan: ‘verpaar- ding’. Jammer genoeg gaat dit vaak samen met versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap en een achteruitgang van de natuur- en omgevingskwaliteit.

Nochtans hoeft dat niet zo te zijn. Paardenhouders kunnen net zo goed landschapsbouwers zijn en heel wat kansen aanbieden voor biodiversiteit, ecologisch herstel en vrijwaring van waardevolle landschappen.

De Regionale Landschappen Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Schelde-Durme willen de paardenhouders in de streek sensibiliseren, inspireren, begeleiden en ondersteunen om hun paardenweides en infrastructuur natuurvriendelijk en landschappelijk waardevol in te passen in het omgevende landschap, zodat dit een meerwaarde is voor zowel natuur, landschap als voor de paarden zelf.