Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Europees Parlement roept op om wolven minder te beschermen

25-11-2022 · PaardenPunt Vlaanderen

Op 24 november 2022 heeft het Europees Parlement met een meerderheid van 306 voor, 225 tegen en 25 onthoudingen een resolutie goedgekeurd over een andere aanpak van de bescherming van de veehouderij tegenover grote carnivoren zoals wolven in Europa.

Dertig jaar geleden werd de wolf gecatalogeerd als een beschermde diersoort, omdat deze diersoort op het punt stond om te verdwijnen. In het Europees Parlement werd terecht geargumenteerd dat dit heden achterhaald is want Europa telt inmiddels ruim 21.000 wolven met alle gevolgen van dien: dagelijks worden in de verschillende lidstaten schapen, runderen, kalveren en pony’s door wolven opengereten. Hoge hekkens om wolven van de dieren weg te houden weten de slimme wolven vaak te omzeilen.

Paardenhouders werken massaal aan wolfproof afsluitingen doch leven nog steeds in angst voor hun buiten lopende dieren. Wolfproof afsluitingen blijken echter vaak een illusie te zijn aangezien wolven er onder, er over en zelfs er door gaan. Tevens kunnen dieren die binnen deze afsluitingen vertoeven mogelijks ontsnappen, vaak omwille van paniek geïnduceerd door de wolven. Er kan hoogstens gesproken worden van wolfwerende afsluitingen. Deze afsluitingen plaatsen en onderhouden blijkt in praktijk niet overal haalbaar te zijn. Onderhoud en toezicht van dergelijke afsluitingen moet dagelijks gebeuren wat in praktijk vaak onmogelijk is. Voor professionelen is er tevens geen vergoeding voorzien om wolfproof afsluitingen te onderhouden.

In bepaalde gebieden worden deze afsluitingen gecombineerd met kuddewaakhonden om tot een efficiëntere bescherming te komen; ook dat is in de praktijk niet overal mogelijk, laat staan wenselijk.

PaardenPunt Vlaanderen heeft de in Vlaanderen bevoegde administraties gevraagd om het wolvenprotocol aan te passen zodat probleemwolven aangepakt kunnen worden … tot nog toe zonder resultaat. Voor de bevoegde administraties zijn er immers in Vlaanderen geen zogenaamde probleemwolven. Hierdoor wordt het draagvlak voor de controle van het in het wild levende wolven in Vlaanderen onderuitgehaald zodat de populatie hoegenaamd niet onder controle gehouden kan worden.

Het Europees Parlement roept in deze nieuwe resolutie de Commissie op de strikte beschermingsstatus van de wolf te verlagen door de wolf uit bijlage 4 van de Habitatrichtlijn te halen. Intussen worden de lidstaten opgeroepen gebruik te maken van de derogatiemogelijkheid die voorzien is in art. 16 om probleemwolven actief te bestrijden.

Voor de resolutie, klik hier