Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Infosessie voor subsidiemogelijkheden infrastructuur

27-01-2022 · Paardensport Vlaanderen

De paardensport was nog nooit zo populair én succesvol in ons land, en dus blijft de nood naar accommodaties en infrastructuur bestaan..

In 2020 werd er een oproep gedaan naar projecten die in aanmerking konden komen voor subsidiëring door de Vlaamse overheid. Via deze oproep werden er vier dossiers ingediend bij Sport Vlaanderen en deze vier projecten kregen in 2021 allen aanzienlijke steun toegekend door de Minister van Sport Ben Weyts en Sport Vlaanderen. Samen met hun eigen middelen kijken we uit naar de realisatie van deze projecten waarbij Paardensport Vlaanderen een prioritaire gebruiksovereenkomst heeft afgesloten.

Ook voor bovenlokale sportprojecten zijn er jaarlijks subsidiemogelijkheden. Heb je zelf reeds plannen en/of ideeën om je hippische infrastructuur in de nabije toekomst te renoveren of uit te bouwen, of ben je van plan om een nieuwe hippische infrastructuur te bouwen? Wil je graag meer te weten te komen over de subsidiemogelijkheden voor paardensportsportinfrastructuur? 

Noteer dan zeker donderdagavond 24/02/2022 in je agenda! Paardensport Vlaanderen organiseert een infosessie voor clubs en geïnteresseerden, waarbij er tekst en uitleg wordt gegeven over toekomstige mogelijkheden en vragen omtrent subsidiemogelijkheden kunnen beantwoord worden.
De infoavond zal online plaats vinden via Teams.

Inschrijven is verplicht en kan tot en met 14/02/2022, via deze link: Inschrijving infoavond. Tot dan!