Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Nederlandse schapenboer gebeten door wolf

11-07-2023 · Paardenpunt Vlaanderen

Op zondagmorgen 9 juli 2023 werd in het Nederlandse dorp Wapse in de provincie Drenthe een schapenboer gebeten door – naar alle waarschijnlijkheid - een wolf. De schapenboer zag de wolf op zijn erf en is naar buiten gestormd. Hij raakte gewond toen hij zijn schapen tegen de wolf wilde beschermen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht.

De wolf raakte niet uit het met een wolfwerend raster omheinde perceel. Twee uur na het bijtincident heeft de politie de wolf in opdracht van de burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt, doodgeschoten. Het dier werd voor onderzoek afgevoerd. De politie kon nog niet helemaal bevestigen dat het inderdaad om een wolf gaat, “Maar het lijkt er sterk op”.

Wolven zouden geen paarden aanvallen en zeker geen mensen. Niet dus. Uiteraard is de aanval op de schapenhouder zijn eigen fout. Hij had lijdzaam moeten toezien hoe de wolf zijn schapen doodbeet. Niet dus. Hij had een wolfwerend raster geplaatst. Dat zou de wolf van zijn schapen weghouden. Niet dus. Het raster was wel in die mate wolfwerend dat de wolf er niet meer uit kon niettegenstaande de schapenboer hem wegjoeg. De burgemeester gaf opdracht de wolf dood te schieten. In tal van andere EU-lidstaten een evidentie. In Nederland willen wolvenliefhebbers de burgemeester en de schapenboer vervolgen. De omgekeerde wereld … of niet?

De vraag rijst eens te meer of wolven, zeker als ze niet mensenschuw zijn, wel hun plaats hebben in dichtbevolkte gebieden als Nederland en Vlaanderen. 

PaardenPunt Vlaanderen heeft herhaaldelijk aan de bevoegde overheid structurele oplossingen gevraagd om het door wolven veroorzaakt mensen- en dierenleed te stoppen. Onze gemotiveerde en gedocumenteerde vraag om het wolvenprotocol fundamenteel aan te passen (zie: link input PPV bij protocol probleemwolven), onder andere wat betreft de definitie van een “probleemwolf” en hoe er met probleemwolven omgegaan moet worden, blijft (voorlopig?) zonder fundamenteel resultaat.

Intussen is wel beslist dat de perimeter van de schutkring wordt gelijkgesteld met de risicozone, waardoor de preventieve maatregelen ook voor amateurs gesubsidieerd worden in de volledige risicozone.

De paardensector investeert enorm in wolfwerende omheiningen. Het merendeel van de interventies van het Wolf Fencing Team betreft paarden. Maar ook dat blijkt in praktijk niet altijd sluitend te zijn en is onbetaalbaar/onhaalbaar voor de grotere weides. Wolfwerende afsluitingen zijn tot nader order de enige vorm van bescherming die we onze pony’s en paarden kunnen bieden tegen de wolven.

Dat opstallen van dieren in praktijk niet altijd voor de hand ligt spreekt voor zich. PaardenPunt Vlaanderen heeft alvast de vraag gesteld dat de Vlaamse overheid toelating zou verlenen om schuilhokken, langs alle zijden dicht te mogen maken. In de huidige regelgeving is een volledig open zijde, één van de vereisten om schuilhokken zonder omgevingsvergunning te mogen bouwen. 

Het Wolf-fencing team geeft advies en ondersteunt bij het wolfwerend maken van omheiningen: lees hier.

Alle info over mogelijke subsidie voor preventie en schadevergoeding vindt u terug via de website van Natuur en Bos.

Vanuit de paardensector hierbij nogmaals een oproep aan iedereen die dit kan stoppen: doe hier iets aan! Houd de wolven onder controle!

Onze pony’s zijn geen voer voor de wolven! Er zou geen twijfel over mogen bestaan dat een wolf die mensen bijt een probleemwolf is!

 

Bijlage: Input evaluatie protocol probleemwolven