Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Oproep tot waakzaamheid na bewezen gevallen van rhinopneumonie

01-03-2021 · Paardensport Vlaanderen, LEWB en KBRSF

Zoals u waarschijnlijk al hoorde, zijn de laatste weken op Belgisch grondgebied en in het buitenland gevallen van equine herpesvirus type 1 (EHV1), beter bekend als rhinopneumonie, vastgesteld (o.a. tijdens de CES van Valencia).

Met deze mededeling willen wij zoveel mogelijk mensen ervan in kennis stellen dat deze ziekte helaas zeer besmettelijk is en dat zij ernstige gevolgen kan hebben voor onze trouwe viervoeters. We mogen zeker niet toegeven aan paniek, want er doen zich elk jaar gevallen voor, maar het is belangrijk te weten hoe de symptomen kunnen worden herkend om tijdig in te grijpen en enkele goede beheersadviezen toe te passen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Wat is Equine Herpes Virus Type 1?

Definitie Equi Focus point: « EHV1 is een virus van de luchtwegen, de infectie vindt plaats door inademing of contact met besmette afscheidingen. EHV1 verspreidt zich via de lucht slechts over korte afstanden, in tegenstelling tot het influenzavirus. Het kan worden overgedragen door mensen of materiaal (voederbakken, deuren, stro). De verspreiding van het virus in het ademhalingsstelsel kan beperkt of uitgebreid zijn en kan gepaard gaan met koorts, verlies van eetlust, gezwollen lymfeklieren, ooguitscheiding en heldere tot muco-purulente afscheiding. Het virus bereikt dan rechtstreeks de bloedbaan, waar het zich in de witte bloedcellen vermengt. De verspreiding van het virus in de bloedvaten in de drachtige baarmoeder en vervolgens in de foetus leidt tot abortus of de geboorte van een zwak veulen, dat meestal binnen 3 dagen sterft. Abortus vindt meestal plaats in de laatste 4 maanden van de zwangerschap. De verspreiding van het virus in de bloedvaten van het zenuwstelsel kan leiden tot verlamming en zenuwverschijnselen. De symptomen variëren van een licht gebrek aan coördinatie van de achterhand tot ernstige verlamming. Oedeem van de ledematen, oedeem van de teelballen, verlamming van de staart, prolaps van de penis en incontinentie kunnen ook worden waargenomen. » 

Dit virus infecteert alleen paardachtigen (geen mensen).

Door op de volgende links te klikken, krijgt u meer details over de ziekte:

Tips over hoe om te gaan met een geval van EHV1 besmetting :

  • Breng uw dierenarts op de hoogte
  • Quarantaine van de stal en in de stal, isolatie van het zieke paard (de zieke paarden) gedurende 3-4 weken nadat de laatste symptomen zijn verdwenen
  • Gebruik voor de verzorging van zieke paarden niet dezelfde uitrusting/kleding als voor gezonde paarden
  • Raak de paarden die je niet verzorgt niet aan, aai ze niet
  • Breng iedereen die naar de stallen komt op de hoogte van de quarantaine
  • Vermijd het komen en gaan van paarden
  • Beperking van de toegang tot faciliteiten (alleen noodzakelijke personen)
  • Neem tweemaal per dag de temperatuur van de paarden op om te controleren of alles in orde is
  • Als een paard is gestorven, moeten ook de nodige maatregelen genomen worden om te voorkomen dat het virus zich verspreidt

Deze lijst is niet uitputtend en er is geen wet of verplichting, maar het is in ieders belang en in het belang van het welzijn van de paarden om alles in het werk te stellen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Een van de gevolgen zou kunnen zijn dat paardensportevenementen, zoals wedstrijden, niet worden georganiseerd wegens rhinopneumonie, terwijl de gezondheidssituatie van de Covid net stabiliseert, wat echt jammer zou zijn!

Preventie

Dierenartsen raden aan paarden regelmatig te vaccineren. Hoewel het vaccin geen volledige garantie biedt, kunnen paarden die regelmatig worden gevaccineerd, toch een goede weerstand tegen het virus ontwikkelen. Enerzijds zullen zij andere paarden minder besmetten, en anderzijds zullen zij beter beschermd zijn tegen infecties van andere dieren.

Dit vaccin is niet verplicht, in tegenstelling tot het griepvaccin.

Paardensport Vlaanderen, LEWB en KBRSF moedigen aan waakzaam te zijn, de basisgezondheidsregels te respecteren en de boodschap van preventie in uw omgeving te verspreiden.

Reportage

Omdat een beeld vaak beter werkt dan een lange tekst, kunt u de reportage van PaardenPunt Vlaanderen bekijken of deze van Equidéo (FR).

Nuttige contacten

 

LEWB, Paardensport Vlaanderen en KBRSF hebben, in samenwerking met dierenartsen en andere gespecialiseerde instanties, een cel opgericht om de situatie in goede banen te leiden.