Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Save the date: 2e inspiratiedag Paard in het Landschap

08-07-2020 · HB

SAVE THE DATE

Op zondag 18 oktober 2020 vindt de tweede Inspiratiedag 'Paard in het Landschap' plaats!

Wil je als Oost-Vlaamse paardenhouder weten hoe kleine landschapselementen zoals hagen, heggen of houtkanten, een poel of degelijk graslandbeheer niet alleen het omringende landschap en de natuur, maar ook het welzijn van je paarden ten goede komt? Ben je benieuwd naar de ervaringen van enkele Oost-Vlaamse paardenhouders die al een aantal van deze elementen toepasten op hun paardenhouderijen? Kruis dan 18 oktober 2020 alvast aan in je agenda! Het belooft een leerrijke dag te worden. Er staan enkele bezoeken aan inspirerende projecten op de planning en een boeiende workshop rond graslandbeheer.

Inschrijven kan vanaf eind augustus. Bij de organisatie wordt rekening gehouden met mogelijke maatregelen omtrent het coronavirus.

Hou zeker en de website van Paard in het Landschap en hun sociale media in de gaten voor updates en meer info.

Het project 'Paard in het Landschap' is een plattelandsontwikkelingsproject van de drie Oost-Vlaamse regionale landschappen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme. Het project loopt nog tot april 2021 en geniet financiële steun van Europa (ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.