Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Update maatregelen na MB 27/08/2021

27-08-2021 · Paardensport Vlaanderen

Het Ministerieel Besluit dat gepubliceerd werd op 26 augustus 2021 en in voege gaat op 1 september 2021 brengt opnieuw enkele versoepelingen met zich mee voor de (paarden)sport. Deze maatregelen blijven in grote lijnen gelijk met de richtlijnen vanaf 27 juli.

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.

Indoor sportinfrastructuur

  • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen 
    • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
    • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.

Paardensport Vlaanderen is verbaasd over de verplichting van de C02-meter in rijhallen en begrijpt deze absurde maatregel niet, te meer omdat C02-meters geen onderscheid maken tussen mensen en paarden. De sector zal er dan ook alles aan doen om deze maatregel te laten terug schroeven voor de rijhallen. 

Het volledige MB kan je hier nalezen.