Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Update over bevestigd EHV-1 geval in Opglabbeek

01-04-2023 · FEI

We willen de hippische gemeenschap een kort overzicht geven van de situatie en de maatregelen die door de FEI, in overleg met het organisatiecomité en de Belgische nationale federatie, zijn genomen in verband met een bevestigd geval van EHV-1 in Opglabbeek (BEL). 

Het getroffen paard, dat de locatie al had verlaten, vertoonde bij thuiskomst neurologische symptomen voor EHV-1, die vervolgens werden bevestigd door middel van een EHV-1-test. Het paard overleed helaas op 31 maart 2023 en de FEI onderzoekt de omstandigheden van de dood van het paard. 

Meer dan 30 paarden die vermoedelijk in contact stonden met het getroffen paard (die sinds 22 maart in dezelfde stal stonden) zijn uit veiligheidsoverwegingen geblokkeerd in de FEI Database. Dit geldt ook voor paarden die de locatie al hebben verlaten.

De verantwoordelijke personen (PR's) zijn allemaal op de hoogte gebracht, samen met hun respectieve nationale federaties en nationale hoofddierenartsen (NHV's).

Alle geblokkeerde paarden zijn geïsoleerd en mogen geen FEI-evenementen bijwonen totdat zij aan bepaalde gezondheidseisen hebben voldaan die zijn opgelegd om de mogelijke overdracht van het virus op zowel hun eigen paarden als de rest van de paardenpopulatie tot een minimum te beperken. De verplichte bioveiligheidsmaatregelen omvatten isolatie gedurende minstens 21 dagen, tweemaal daags rectale temperaturen en laboratoriumtests op EHV-1. De paarden kunnen alleen uit isolatie worden vrijgegeven op advies van een dierenarts en om te worden "vrijgegeven" en toegang te krijgen tot FEI-evenementen, moeten de paarden voldoen aan alle protocollen voor terugkeer naar de competitie en moet de beperking door de veterinaire dienst van de FEI worden opgeheven. 

We zijn dankbaar voor de waakzaamheid van de gemeenschap in alle zaken van bioveiligheid en herhalen nogmaals het belang van de Horse Health Requirements, en de noodzaak om te voldoen aan de Horse Health Requirements via de FEI HorseApp om de maximale veiligheid te garanderen voor alle paarden die deelnemen aan internationale evenementen.

Alle informatie met betrekking tot de Horse Health Requirements is beschikbaar op de speciale Horse Health Requirements hub. Mocht u vragen hebben over deze kwestie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Veterinaire Dienst van FEI (veterinary@fei.org).