Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Vlaanderen investeert opnieuw in hippische infrastructuur

07-09-2022 · Paardensport Vlaanderen

De paardensport was nog nooit zo populair én succesvol in ons land, en dus blijft de nood naar accommodaties en infrastructuur bestaan. Begin dit jaar werd er door Paardensport Vlaanderen een infosessie georganiseerd over de subsidiemogelijkheden voor hippische infrastructuren. In januari 2022 werd er immers opnieuw een oproep gedaan door Sport Vlaanderen naar projecten die in aanmerking konden komen voor subsidiëring door de Vlaamse overheid. Ook nu krijgt het dossier dat werd ingediend voor de paardensport met de steun van Paardensport Vlaanderen erkenning en dus meteen ook een stevige infrastructuursubsidie. 

Dit jaar wordt er een subsidie uitgereikt aan Stal Vincent Martens te Tielt. Vincent en zijn partner Eloise Clyncke baten een sportstal en manege uit. Zij bouwden enkele jaren geleden al een volledig nieuwe binnenpiste met stallencomplex. De toekomst ziet er goed uit want ze breiden hun accommodatie verder uit. Via Vlaams Minister van Sport Ben Weyts krijgen ze een subsidie van ruim 140.000€, een steun die ze gebruiken om onder meer een volledig nieuwe eb- en vloed-piste te leggen. Deze subsidie vertegenwoordigt ongeveer 20% van het totale investeringsbedrag Door deze steun is er opnieuw een engagementsverklaring voor prioritair gebruik door Paardensport Vlaanderen ondertekend.

We zijn uiteraard heel blij met de erkenning voor dit dossier en de steun voor Vincent Martens.  Het is goed dat we ook in deze regio investeringen kunnen stimuleren. We zullen blijvend inzetten om Vlaamse initiatiefnemers mee te begeleiden en zo extra middelen aantrekken ten bate van onze sport en hopen zo stap voor stap de Vlaamse paardensportinfrastructuur nog verder te verbeteren in alle regio’s.” aldus Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen.