Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Voorzichtige heropstart van de nationale wedstrijden vanaf 12 april

31-03-2021 · Paardensport Vlaanderen, KBRSF en LEWB

Gisteren maakte de Internationale paardensportfederatie bekend dat de competitiestop die op het Europese vasteland werd afgekondigd tot 12 april omwille van de EHV-1 uitbraak, niet zal verlengd worden en dat de internationale competitie dus vanaf die datum zal kunnen hervatten.

Ook in ons land merken we dat er nu sedert iets meer dan een week geen positieve gevallen gerapporteerd zijn die gelinkt zijn aan de wedstrijd in Valencia of andere Tours.

Uit cijfers blijkt wel dat het Rhinovirus nog steeds circuleert en dat grote waakzaamheid de boodschap blijft.

In navolging van FEI hebben KBRSF, Paardensport Vlaanderen en LEWB beslist om wedstrijden eveneens terug toe te laten vanaf 12 april.   We dienen hierbij op te merken dat ook de Coronabeperkingen nog steeds in voege zijn en dat dus (jammer genoeg) vanaf 12 april nog steeds enkel de profwedstrijden die goedgekeurd zijn door de Ministers van Sport zijn toegelaten.

Concreet zijn er dus nog heel wat zaken om rekening mee te houden:

 1. Rhinobeperkingen
  1. Op de internationale wedstrijden worden de FEI bepalingen strikt toegepast! Deze zijn uitgebreid terug te vinden in de vraagprogramma’s van deze wedstrijden en we roepen ruiters op om deze in detail door te nemen.
  2. Voor de nationale profwedstrijden wordt er expliciet opgeroepen om met volgende punten rekening te houden
   1. Meet de temperatuur van uw paard (rectaal).  Bij vaststellingen van koorts vragen we u om niet naar de wedstrijd te komen!
   2. Op het wedstrijdterrein wordt gevraagd uw aanwezigheid in tijd zoveel mogelijk te beperken.
   3. Tracht zoveel als mogelijk afstand te houden met andere paarden.
   4. Tracht de inrijtijd in de paddock zoveel mogelijk te beperken. Zo kan het aantal paarden in de paddock zo laag mogelijk gehouden worden
  3. Tot en met 11 april wensen we alle vermengingen van bubbels van paarden nog steeds zoveel mogelijk te beperken om de verdere verspreiding tegen te gaan.  Deze datum is nog steeds ingegeven met de incubatieperiode van Rhino in het achterhoofd. We rekenen dus nog steeds op het gezond verstand van alle ruiters en organisatoren.  Trainingen kunnen (bijvoorbeeld verhuur van een piste specifiek gericht op één “paardenbubbel”), maar “trainingsevents” zijn nog steeds uit den boze tot dan.
 2. Coronabeperkingen
  1. Enkel wedstrijden voor professionele sporters en beloftevolle jongeren (definitie van professionele sporters en beloftevolle jongeren te vinden op de sites van Paardensport Vlaanderen en LEWB) zijn op dit ogenblik toegelaten door de overheid.  Voor deze specifieke wedstrijden zijn gedetailleerde protocols uitgewerkt.
   1. Met name voor de internationale wedstrijden, waar paarden en ruiters langere tijd verblijven, is nu een voorafgaandelijke negatieve PCR test (Corona) verplicht ! Voor wedstrijden die langer dan drie dagen duren worden ook tussentijdse sneltesten verplicht.
   2. Ook voor de andere profwedstrijden dient het specifiek protocol “profwedstrijden zonder verblijf” strikt gevolgd te worden.
  2. We werken nog steeds aan mogelijkheden voor amateursporters.  Eerstdaags zullen we het protocol voor ondermeer groepstrainingen, onder de noemer “protocol activiteiten buiten competitie” ook voor deze doelgroep verder uitwerken en publiceren zodat ook duidelijk wordt hoe dergelijke zaken kunnen vanaf 12 april. Uiteraard hopen we dat de cijfers in de goede richting gaan zodat er zo snel mogelijk perspectief kan gegeven worden voor de wedstrijden voor amateurs.

Kortom, we roepen iedereen op om nog steeds het gezond verstand te gebruiken. Dat geldt zowel voor de naleving van de Rhinomaatregelen als voor de Coronabepalingen. Met name voor Rhino is dit een groot intern probleem voor de paardensector en is het aan ons samen om dit virus te baas te kunnen. We herhalen de oproep om uw paarden te vaccineren tegen Rhino. Beschikbaarheden van het vaccin zijn echter op deze moment nog steeds problematisch. Aangaande de Coronamaatregelen herhalen we de oproep om zorg te dragen voor elkaar en dat doen we nog steeds door onze rechtstreekse sociale contacten zoveel mogelijk te beperken!