Paardensport Vlaanderen

Clubs: €71 492,70 energiesteun voor onze clubs!

12-06-2023 ·

De energiecrisis raakt tal van sectoren en organisaties volop in hun werking. Ook sportclubs worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven, terwijl zij hun werking zo goed als mogelijk blijven continueren.

Het Vlaams Parlement keurde daarom eind december 2022 de steunmaatregel goed en voorzag 3 miljoen euro voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen.

Clubs die aangesloten zijn bij onze erkende federatie konden een subsidieaanvraag indienen.

Wat moesten ze daarvoor doen?

  • Een duidelijke meerkost aantonen.
  • Het dossier tijdig indienen.
  • Lid zijn van onze erkende federatie.

Paardensport Vlaanderen kan nu met trots meedelen dat voor de deelnemende clubs een totaalbedrag van 71492,70€ aan steun toegekend werd door de Minister van Sport, Ben Weyts!