Paardensport Vlaanderen

Clubs: Infosessies over subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuurprojecten

25-11-2020 · Sport Vlaanderen

Het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur biedt een structureel kader waarbij publieke (gemeente, stad, ...) en private initiatiefnemers (PPS, sportclub, federatie, private bedrijven ...) jaarlijks een dossier kunnen indienen voor de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur of topsportinfrastructuur. Sinds 2017 heeft Sport Vlaanderen 127 sportinfrastructuurprojecten ondersteund. Zij werden allemaal in de eerste vijf indienrondes ingediend.

De volgende deadline om je subsidieaanvraag voor bovenlokale en topsportprojecten in te dienen is 31 maart 2021. Je kan een dossier indienen voor nieuwbouwprojecten zowel als voor renovaties. Je kan de subsidies voor topsportinfrastructuur (prioritair bestemd voor topsporters) ook gebruiken voor de inrichting van infrastructuur. Projectoproepen voor topsportinfrastructuur worden telkens in het eerste jaar van elke olympiade georganiseerd.

Vanaf 2021 zijn er 2 indienmomenten voor bovenlokale projecten. Dat is nieuw.

Naar gewoonte licht Sport Vlaanderen de algemene principes, minimale eisen, de beoordelingscriteria, wat ze verstaan onder bovenlokaal, en het topsportgebeuren toe. Zo zijn ze er zeker van dat de ingediende dossiers van voldoende kwaliteit zijn.

Gezien de huidige coronamaatregelen, vinden de infosessies online plaats. Inschrijven kan online. Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je de link voor de online Teams vergadering.

De infomomenten hebben plaats op deze data:

Datum

Thema

Tijdstip

Vrijdag 27 november 2020

Bovenlokaal

09:30

Vrijdag 27 november 2020

Topsport

14:00

Dinsdag 1 december 2020

Bovenlokaal

09:30

Dinsdag 1 december 2020

Topsport

14:00

 

Alle info over het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur vind je op de website van Sport Vlaanderen.