Paardensport Vlaanderen

Corona: Belangrijke oproep: laat kinderen normaal sporten, spelen en leren

27-10-2021 · Vlaamse Sportfederatie

De Vlaamse Sportfederatie doet samen met de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en het expertisecentrum Gezond Sporten een dringende oproep om sportclubs toch open te houden en sportactiviteiten niet te schrappen. Ook Paardensport Vlaanderen steunt deze oproep!

Lees de oproep hier:

Belangrijke oproep: laat kinderen normaal sporten, spelen en leren

Het is op dit moment onverstandig sport-, school- of andere activiteiten voor kinderen tot 12 jaar te schrappen of op te schorten vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Het is ook niet nodig grote groepen kinderen te laten testen op corona. 

Is je kind ziek? Hou het thuis!

Het advies is duidelijk: als doorgaans gezonde kinderen milde symptomen van een mogelijke coronabesmetting krijgen, dan moeten ze in eerste instantie gewoon thuisblijven. Dat geldt ook voor (andere) banale pediatrische aandoeningen als verkoudheid of buikgriep. Knappen kinderen in de loop van de volgende dag niet op, dan doen de ouders er goed aan hun huisarts te bellen. Die zal aangeven of een coronatest of een medisch onderzoek nodig is. 

Hou sportclubs open

Eventueel kan overwogen worden niet-essentiële services (gezamenlijk vervoer, kleedkamers, kantine enz.) tijdelijk te beperken in functie van de COVID-evolutie.  Een hele jeugdsportclub, school of andere voorziening sluiten of activiteiten botweg schrappen omdat enkele kinderen ziek zijn of omdat een deel positief test, is echter niet nodig.

Dr. Tom Teulingkx, voorzitter van SKA: “Kinderen worden zelden ernstig ziek van het SARS-CoV-2-virus en sterfte aan COVID is bij kinderen nog uitzonderlijker. Laat ons niet dezelfde fout maken als tijdens de eerste lockdown, toen we grote groepen kinderen zowat opsloten. Zolang de volwassenen in hun buurt – trainers, leraren, ouders, grootouders, jeugdbewegingsleiders enz. – gevaccineerd zijn, weegt het risico dat kinderen het aantal ICU-opnames of sterftegevallen vanwege COVID doen toenemen, niet op tegen de kwalijke gevolgen die het schrappen van normale sport-, spel of schoolactiviteiten heeft voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid.” 
 

Dr. Frank Pauwels, voorzitter van Gezond Sporten: “Als sportclubs, schooldirecties en andere organisatoren van jeugdactiviteiten drastische maatregelen nemen zoals een sluiting of opschorting, dan is de therapie erger dan de kwaal. Voor alle kinderen, maar zeker voor kinderen in kansgroepen, is het risico reëel dat ze door dergelijke pauzemaatregelen in een fysiek en emotioneel isolement belanden en extra leer- of ontwikkelingsachterstand oplopen.” 

Immuniteit en griep

Het is belangrijk dat min-12-jarigen de immuniteit tegen SARS-CoV-2 ontwikkelen die ze voorlopig niet via een coronavaccin kunnen krijgen, zodat ze al afweer tegen dit virus hebben wanneer de griep eraan komt en hun immuniteit mogelijk onder druk komt te staan. Het is overigens meer dan ooit verstandig dat ook tieners (12-18) zich massaal tegen corona laten vaccineren. 

Andere coronamaatregelen

Robin Ramakers, Vlaamse Sportfederatie: “Vanuit de sportsector willen we maximaal gezond sporten promoten. In plaats van de gemakkelijke oplossing te kiezen en sport te verbieden, zijn er zeker eerst andere maatregelen die genomen kunnen worden om het risico te beperken. Denken we maar aan het beperken van het kleedkamergebruik of het dragen van mondmaskers. Het is goed dat volwassenen in de buurt van kinderen tot nader bericht opnieuw een mondkapje dragen, doordat er weer veel virus circuleert en ook gevaccineerde mensen het virus nog kunnen doorgeven. Voor de kinderen zelf zijn mondmaskers meestal niet nodig.”

Kunnen activiteiten buiten? Doe ze dan ook buiten; dat is veiliger voor iedereen. Moeten de kinderen binnen? Zorg dan voor doeltreffende ventilatie. Een raam op een kier is niet genoeg. Goed ventileren kan ook door elk uur alle ramen en deuren gedurende 5 minuten wagenwijd open te zetten. Zulke stootventilatie levert minder warmteverlies en ook minder lawaai- en geurhinder op.

Deze dringende oproep is een initiatief van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA), het expertisecentrum Gezond Sporten en Vlaamse Sportfederatie.