Paardensport Vlaanderen

Corona: Groen licht en perspectieven voor onze competitie

04-06-2020 · Paardensport Vlaanderen

Een perspectief voor de paardensport

Gisteren heeft de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen gezet om sportactiviteiten met inbegrip van wedstrijden op te starten vanaf 8 juni, zelfs met publiek vanaf 1 juli.  Momenteel wachten we nog op de publicatie van het ministerieel besluit en de eraan gelinkte FAQ’s om alle details te kennen van de praktische modaliteiten.

De voorbije weken hebben de sportieve commissies hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze heropstart.  Nu de puzzel is gelegd door de overheid kunnen we ook starten aan de concrete invulling en afspraken met organisatoren.  Vandaag werden alvast volgende zaken beslist :

 • Vanaf 8 juni tot en met 30 juni laten we de mogelijkheid aan de clubs om zelf wedstrijden te organiseren.  Hiervoor zullen ze uiteraard wel rekening moeten houden met de bepalingen die de overheid oplegt.  In die periode worden er nog geen officiële wedstrijden georganiseerd door Paardensport Vlaanderen.  Op die wijze kunnen de clubs zelf de eerste voorzichtige stappen zetten, laten we een bredere spreiding van de mensen toe en krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn of haar paarden voor te bereiden voor het officiële wedstrijdseizoen.
 • Aan de provinciale verenigingen wordt de mogelijkheid gelaten om wel al vroeger op te starten met eventuele jumping- en/of dressuurwedstrijden.
 • Tegen maandag 15 juni trachten alle sportieve commissies een nieuwe kalender op te maken voor het officiële wedstrijdseizoen, dat aldus van start zal gaan vanaf 1 juli 2020
 • Vanwege de springcommissie kunnen we alvast communiceren dat bij de opmaak van de kalender zal rekening gehouden worden met volgende aspecten:
  • Een herschikking van de Belgische internationale kalender op basis van de recente afgelastingen enerzijds en vragen naar toevoegingen anderzijds.
  • Een prominente plaats voor de Belgische Kampioenschappen in de verschillende niveaus en een maximale aanwezigheid van Bekerwedstrijden
  • Extra wedstrijden voor de jeugd (bijkomende Gouden Laars wedstrijden)
  • Een aangepast opleidingstraject voor de jonge paarden, de STX Cyclus 2.0, die zal uitmonden in een Belgisch Kampioenschap.  De laatste hand wordt eveneens gelegd aan de finale kalender.  De planning is om wedstrijden te voorzien vanaf tussen 1 juli en 15 augustus en op basis daarvan de kwalificatie voor het BK en WK te maken.  Het BK zal verschuiven naar een latere datum die samen met de kalender zal gepubliceerd worden.  In elk geval wordt dit een “open” cyclus, zonder basisinschrijvingen.  Er zal tevens geen afzonderlijke open kwalificatiewedstrijd zijn dit jaar!

Naast deze concrete invulling van de kalender, heeft Paardensport Vlaanderen al een aantal maatregelen klaar voor de organisatoren en deelnemers.  Een bundel met richtlijnen die ervoor moet zorgen dat we op een veilige en verantwoorde wijze onze sport kunnen beoefenen.  De komende weken en maanden zal “afstand houden” immers nog steeds de boodschap zijn en indien die niet altijd kan gegarandeerd worden, is een extra bescherming (mondmasker) nodig.  We rekenen daarvoor op de medewerking, steun en burgerzin van iedereen.

Daarnaast heeft ook Sport Vlaanderen al een hele rits gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor de ganse sportwereld.  Die kan je al terugvinden op de website van Sport Vlaanderen