Paardensport Vlaanderen

Corona: Open brief aan Vlaamse steden en gemeenten: Coronamaatregelen met betrekking tot het dierenwelzijn

06-02-2021 · Paardensport Vlaanderen

Op vrijdag 5 februari stuurde Paardensport Vlaanderen een open brief aan de Vlaamse steden en gemeenten omtrent de invulling Coronamaatregelen met betrekking tot het dierenwelzijn.

Lees de open brief hier:

Sinds 1 februari zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht die een impact hebben op de sportsector. Georganiseerde sport is sindsdien nog slechts mogelijk voor groepen van 10 kinderen (tot 18 jaar). De -13-jarigen kunnen hierbij nog indoor sporten, in tegenstelling tot de 13- tot 18-jarigen, indien de lokale overheid dit toelaat. Voor de paardensport zijn die maatregelen niet anders.

Daarnaast gelden er nog steeds uitzonderingsmaatregelen voor de paardensport met het oog op het dierenwelzijn. Deze uitzonderingsmaatregelen werden uitdrukkelijk mee opgenomen in het ministerieel besluit op onze vraag, uiteraard met de uitdrukkelijke steun van het Ministerie van Sport, Ministerie van Dierenwelzijn en Sport Vlaanderen.

We merken echter dat die uitzonderingsmaatregel in vele steden en gemeenten anders wordt geïnterpreteerd, wat leidt tot verwarring. Bijgevolg vinden we het onze plicht om de Vlaamse steden en gemeenten onze visie mee te delen, in de hoop dat deze zou mogen bijdragen tot een uniforme toepassing van de maatregelen en in het bijzonder de uitzondering voor het dierenwelzijn.

De uitzondering voor het dierenwelzijn dient aanvullend gelezen te worden op de algemene maatregelen van sport (en heft deze dus niet op) en luidt als volgt: binnenpistes kunnen nog gebruikt worden door alle leeftijden indien dat noodzakelijk is voor het welzijn van het paard en in het geval er geen outdoor alternatieven zijn.

Uiteraard geven we hierbij graag enige duiding. Het welzijn van het paard is niet enkel afhankelijk van de mogelijkheid om bij tijd en stond eens uit de stal te kunnen en los te lopen. Het is eveneens van cruciaal belang dat paarden kunnen blijven bereden worden. Indien dat niet het geval zou zijn, zou dat naar de veiligheid toe nefast zijn, aangezien paarden onvoorspelbaar kunnen worden, wanneer ze geruime tijd stil staan (als in ‘niet bereden worden’). Zowel het welzijn en de veiligheid van het paard als dat van de ruiter varen er wel bij als het kunnen blijven rijden van paarden in binnenpistes mogelijk blijft. Bovendien kunnen pony’s van jongeren niet bereden worden door de ouders en het is niet noodzakelijkerwijze zo dat de ouders over dezelfde rijcapaciteiten beschikken als de kinderen.

Het Ministerieel Besluit en het protocol van Sport Vlaanderen verwijzen tevens naar de toelating om indoor te rijden indien er geen andere mogelijkheden zijn. Wat betreft deze alternatieven willen we benadrukken dat dit niet enkel gaat over het al dan niet hebben van een buitenpiste. Er is eveneens een gebrek aan een outdoor alternatief bij slechte weersomstandigheden (wind, regen, ijzel, vriestemperaturen) of een slechte bodem in de buitenpiste (wat bijvoorbeeld bij overvloedige regenval, sneeuw, ijzel, … in de wintermaanden vaak voorkomt).

Uiteraard hebben we voor het indoorrijden (omwille van dierenwelzijn) ook heel specifieke protocollen uitgewerkt en dienen de binnenpistes goed geventileerd te worden en worden er maximaal 1 ruiter en paard/pony toegelaten per 200m².

Kortom, samen met onze clubs nemen we ten volle onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en zetten we alles op alles om deze pandemie onder bedwang te houden. We willen met deze omzendbrief een uitdrukkelijke oproep doen om ons bij eventuele twijfel of vragen te contacteren zodat we de maatregelen die genomen worden zeker in overeenstemming kunnen brengen met het respect voor het dierenwelzijn dat we ook hebben.

 

Glenn Maes                                      Lies Vamynck

Voorzitter                                        Directeur

 

Update: Goed nieuws, we kregen al een hoop positieve reacties op deze open brief en onder meer Boechout, Ieper, Beringen, Laarne, Oostende, Zedelgem, Gent, Ninove en Lievegem houden hier meer rekening mee.