Paardensport Vlaanderen

Corona: Update maatregelen na KB 19/11/2021

23-11-2021 · Paardensport Vlaanderen

Op vrijdagavond 19 november 2021 werd een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd dat in voege treedt op 20 november. 

Voor de sport brengt dit volgende maatregelen met zich mee. Een kort overzicht:

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Deze worden hieronder geduid.

Mondmaskers

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar
 • Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers , …
 • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sportinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen.
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve official, onder de douche)
  • Publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
    
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek:

 • Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Afstand houden wordt wel aanbevolen en houd zeker rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.
 • Boven deze drempels zijn er niet langer twee mogelijkheden
  • Zonder Covid Safe Ticket kan men geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven.
    
 • Enkel met Covid Safe Ticket is een massa-evenement nog mogelijk (voor iedere bezoeker). Voor deze ‘massa-evenementen’
  • is een toestemming van het lokale bestuur vereist vanaf 50 indoor of 100 outdoor.
  • Hoeven er geen beperkende maatregelen opgelegd te worden, behalve de mondmaskerplicht.
  • Is het publiek beperkt tot 75.000 personen.
  • Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
  • Voor meer info over het gebruik van CST kan u hier terecht.
 • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen. 

Indoor infrastructuur:

Men moet beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

 • Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten van inrichtingen behorende tot de sportsector. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.
   • We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
    • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden.
    • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
    • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
    • Men haalt inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

De hogervermelde maatregelen worden nog verder geduid in het basisprotocol sport en corona

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

Het KB van 19.11.2021 kan je hier terugvinden.