Paardensport Vlaanderen

Corona: Verspreid de juiste gedachtegang, niet het virus!

02-07-2020 ·

Corona update na het MB van 30/06/2020

Op 24 juni nam de Nationale Veiligheidsraad beslissingen omtrent de versoepelingen met betrekking tot sport. Het MB van 30/06/2020 bevestigde deze en we zetten ze graag nog even op een rijtje: 

Vanaf 1 juli (fase 4) 

 • Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
  • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
  • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en
  • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 • Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt .

Publiek:

 • Vanaf 1 juli:
  • Maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
  • Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld. Deze bezorgen we jullie binnenkort.
  • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast. Je kan de matrix hier raadplegen: https://covideventriskmodel.be/
 •  Vanaf 1 augustus:
  • Maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.
  • Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan het hierboven vermeld aantal personen, in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester.

Hierbij nog enkele belangrijke aandachtspunten: 

Toegelaten activiteiten, evenementen en wedstrijden met publiek – voorafgaande toelating van de gemeente:
Samenscholingen van meer dan 15 personen zijn enkel toegelaten voor activiteiten die uitdrukkelijk worden toegelaten. Opgelet, wanneer een evenement of wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. De bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix van de Nationale Veiligheidsraad wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van een evenement of wedstrijd.

Algemene regels tegen de verspreiding van het coronavirus: 

 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Wat betreft horeca:

De horecazaken zijn terug open, maar met veel voorwaarden. En daarin wil Horeca Vlaanderen de ondernemers begeleiden. Daarom vind je op https://heropstarthoreca.be/ een overzicht van algemene richtlijnen (voor de ondernemer, het personeel, de gasten en de leveranciers). Daarnaast vind je drie protocolfiches waarin per sector (hotels en logies, eetgelegenheden en drinkgelegenheden) duidelijk omschreven staat hoe je je zaak klaarstoomt voor de heropstart. Enkele belangrijke aandachtspunten: 

 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • Een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • Het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
 • Het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • Drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

We staan allemaal te popelen om het gewone leven te hervatten, maar laat ons eerlijk zijn, het Covid-19 verhaal is helaas nog niet afgelopen. We moeten bewust blijven van het risicogevaar en daarom vragen we jullie nog steeds om aandachtig en waakzaam te blijven. De komende weken en maanden zal “afstand houden” immers nog steeds de boodschap zijn en indien die niet altijd kan gegarandeerd worden, is een extra bescherming (mondmasker) nodig.  We rekenen daarvoor op de medewerking, steun en burgerzin van iedereen.

Op naar een prachtige zomer!

Bijlage's: