Paardensport Vlaanderen

Corona: Vlaamse sportclubs willen dat indoorsporten mogelijk blijft

16-11-2021 · Vlaamse Sportfederatie

Na het advies van de expertengroep GEMS om indoor contactsporten tijdelijk op te schorten vraagt de Vlaamse Sportfederatie, koepelorganisatie van meer dan 20.000 Vlaamse sportclubs, aan het Overlegcomité om niet te snel over te gaan tot het verbieden van de indoorsporten.

De Vlaamse Sportfederatie is voorstander van extra coronamaatregelen – van Covid Safe Ticket tot sluiting van kleedkamers – zolang de Vlaming maar kan blijven sporten in zijn favoriete club. Een verbod van indoor contactsporten is het allerlaatste redmiddel dat op tafel zou mogen liggen.

Sinds 1 november 2021 zijn er al nieuwe maatregelen van kracht om het indoorsporten en dan vooral de sportevenementen met publiek veiliger te laten verlopen. Zo is de mondmaskerplicht weer ingevoerd in alle gesloten delen van een sportinfrastructuur. Deze mondmaskerplicht vervalt indien je als club het Covid Safe Ticket (CST) gebruikt voor het publiek. Ook in de horecagedeelten van de sportinfrastructuur moet het CST verplicht gebruikt worden. Daarnaast gelden er strenge CO²-normen en moeten de sportinfrastructuurbeheerders de nodige ventilatieplannen opstellen.

De laatste dagen zijn er al enkele lokale besturen geweest die extra maatregelen genomen hebben op hun grondgebied, waaronder het verbod op buitenschoolse indooractiviteiten. Het opschorten van alle indooractiviteiten, waaronder de indoorsport, is nu ook één van de maatregelen die op tafel zal liggen tijdens het Overlegcomité van komende woensdag.

De Vlaamse Sportfederatie roept het beleid op om niet te snel over te gaan tot een verbod. Er zijn nog heel wat andere maatregelen die op Vlaams of federaal niveau genomen kunnen worden zodat de Vlaming maximaal naar zijn of haar favoriete (indoor)sportclub kan blijven gaan.

Koen Umans, voorzitter Vlaams Sportfederatie: “We moeten er alles aan doen om het indoor sporten mogelijk te houden. Naast de verstrengde maatregelen die sinds 1 november van kracht zijn, zijn er ook nog andere alternatieven mogelijk, zoals het invoeren van het Covid Safe Ticket voor alle indoor (contact)sporten. Daarnaast kan er zeker nagedacht worden om tijdelijk de publiekscapaciteit te verkleinen bij (indoor) sportevenementen en -wedstrijden en/of het kleedkamergebruik te beperken. We zijn er een koele minnaar van, maar voor ons staat het sporten centraal. Wij roepen het Overlegcomité op om met ons in gesprek te gaan om te bekijken wat mogelijk is en niet zomaar voor de meest verregaande oplossing te kiezen. Als mensen op café of restaurant mogen gaan, moeten ze zeker ook kunnen blijven sporten.”