Paardensport Vlaanderen

Coronavirus: Duidelijkheid over professionele sport

02-11-2020 · Paardensport Vlaanderen

Gisteren werd het MB gepubliceerd en werden er een aantal zaken opnieuw duidelijker. Ondertussen is er ook afgetoetst wat de definitie is van professionele sporters in onze paardensport en we geven jullie wat meer uitleg: 

Een professionele sporter is een persoon die door middel van de paardensport een inkomen genereert, in hoofdberoep of in bijberoep.

  • Personen die als persoonlijk zelfstandig ingeschreven zijn of deel uitmaken van een vennootschap in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden.
  • Personen die via een arbeidscontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon met het oog op het trainen, rijden en/of opleiden van paarden.
  • Schoolplichtigen die via een leercontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon, opgenomen in de KBO, met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden en waarbij het deelnemen aan competitie integraal deel uitmaakt van het leertraject.
  • Onder de noemer “professionele sporter” vallen eveneens de sporters met een topsportstatuut (enkel voor de Olympische en paralympische sporten op basis van de elitelijst van Sport Vlaanderen of Adeps) en de nominatieve lijst van beloftevolle jongeren van Sport Vlaanderen en Adeps.  Binnen de werking van Paardensport Vlaanderen zijn deze beloftevolle jongeren alle jeugdruiters die deel uitmaken van A- en B-kader en High Potentials van het Talentenplan.

Bovenstaande personen kunnen wel deelnemen aan trainingen en professionele wedstrijden, die bij uitzondering toegelaten zijn mits toestemming van de bevoegde minister.  

Alle informatie over wat toegelaten is en wat niet kan je hier nalezen in de update van 1/11/2020: Update na publicatie MB

We geven jullie ook nog eens mee dat alle activiteiten van Paardensport Vlaanderen geannuleerd zijn tot 13/12/2020. Onder andere de geplande brevetafnames, trainingsdagen van het mennen, groomclinic mennen, Flanders Indoor Mencupwedstrijden, Talentendag jumping, JM Indoor Masters... gaan in deze periode zeker niet door. Alle ingeschrevenen worden hiervan op de hoogte gebracht door de disciplineverantwoordelijke. 

We hopen hiermee voldoende duidelijkheid te hebben geschept om de komende weken door te komen. Indien je toch nog vragen zou hebben, kan je steeds bij ons terecht. Stay safe en draag zorg voor jezelf en elkaar.