Paardensport Vlaanderen

Coronavirus: Duidelijkheid over professionele sport

02-11-2020 · Paardensport Vlaanderen

Wat de definitie is van professionele sporters in onze paardensport?

Een professionele sporter is een persoon die door middel van de paardensport een inkomen genereert, in hoofdberoep of in bijberoep. Dit is het hoofdcriterium. Volgende categorieën van personen kunnen hieronder vallen: 

  • Personen die als persoonlijk zelfstandig ingeschreven zijn of deel uitmaken van een vennootschap in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden. Enkel aandeelhouder/vennoot zijn is niet voldoende, er moet effectief een periodieke beroepsinkomst uit gehaald worden (een dividend bijvoorbeeld volstaat niet). 
  • Personen die via een arbeidscontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon met het oog op het trainen, rijden en/of opleiden van paarden.
  • Schoolplichtigen die via een leercontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon, opgenomen in de KBO, met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden en waarbij het deelnemen aan competitie integraal deel uitmaakt van het leertraject.
  • Onder de noemer “professionele sporter” vallen eveneens de sporters met een topsportstatuut (op basis van de elitelijst van Sport Vlaanderen of Adeps, enkel voor de Olympische en paralympische sporten) en de nominatieve lijst van beloftevolle jongeren en geïdentificeerde Talenten van Sport Vlaanderen en Adeps. Binnen de werking van Paardensport Vlaanderen zijn deze beloftevolle jongeren alle jeugdruiters die deel uitmaken van het Talententeam. De geïdentificeerde talenten zijn -15-jarige ruiters van Paardensport Vlaanderen geregistreerd op de lijst van Sport Vlaanderen.

Bovenstaande personen kunnen wel deelnemen aan trainingen en professionele wedstrijden, die bij uitzondering toegelaten zijn mits toestemming van de bevoegde minister.  

Alle informatie over wat toegelaten is en wat niet kan je hier nalezen in de laatste updates: Updates coronavirus

We geven jullie ook nog eens mee dat alle activiteiten van Paardensport Vlaanderen geannuleerd zijn tot op heden. Onder andere de geplande brevetafnames, trainingsdagen van het mennen, groomclinic mennen, Flanders Indoor Mencupwedstrijden, Talentendag jumping, JM Indoor Masters... gaan in deze periode zeker niet door. Alle ingeschrevenen worden hiervan op de hoogte gebracht door de disciplineverantwoordelijke. 

We hopen hiermee voldoende duidelijkheid te hebben geschept om de komende weken door te komen. Indien je toch nog vragen zou hebben, kan je steeds bij ons terecht. Stay safe en draag zorg voor jezelf en elkaar.