Paardensport Vlaanderen

Coronavirus: Update: Leven met CoRoNa ... Wat betekent dit voor de paardensport vanaf 4 mei?

28-04-2020 · Paardensport Vlaanderen

!!!!UPDATE: 

Spijtig genoeg is de regelgeving omtrent de privélessen, ook voor ons niet duidelijk en zeer tegenstrijdig. Wij hebben, als Paardensport Vlaanderen zeer verrast en met veel onbegrip dit weekend de updates van de FAQ’s van de federale website info-coronavirus.be vernomen.

In het ministerieel besluit staat letterlijk : “wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, extra personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon." In de FAQ’s staat echter dat privé paardenrijlessen geannuleerd zijn.

Wij kunnen dus niet anders dan vragen om zeker af te toetsen met de lokale overheden hoe zij de nieuwe regelgeving interpreteren om zo alle mogelijke misverstanden en onnodige sancties te vermijden.

Wij hebben echter alvast de nodige stappen ondernomen om alsnog zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen vanwege de overheid en hopelijk jullie allen hier zo spoedig mogelijk over te briefen. We zetten alles op alles om onze sport in al zijn / haar facetten opnieuw te laten hernemen en dit zo spoedig mogelijk.

----

We hebben allen samen uitgekeken naar de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen vrijdag 24 april 2020. We zijn deze ‘lockdown’ niet gewend en meer dan ooit hebben we nood aan toekomstperspectieven.

Als paardensportfederatie nemen wij sinds de uitbraak van het Coronavirus onze rol als vertegenwoordiger, samen met de andere hippische organisaties, op Vlaams en op nationaal vlak op om zo duidelijk mogelijk te communiceren. We zullen dit ook blijven doen, vandaag en in de toekomst, met mondjesmaat van zodra de overheid informatie geeft.

In dat kader bezorgen wij jou vandaag een uitgebreide en duidelijke powerpointpresentatie, die de aanbevelingen oplijst bij een eerste doorstart van onze paardensport vanaf 4 mei 2020, in afwachting van het nieuwe Ministerieel Besluit ter bevestiging. Een overzicht van de laatste stand van zaken, maar ook hoe we dit best aanpakken en dit voor elke doelgroep, zijnde onze clubs, onze ruiters, onze trainers en jouw lessen.

Om onze clubs zo optimaal te ondersteunen, niet alleen op informatief vlak maar ook op organisatorisch vlak, kan je ook specifieke pictogrammen gebruiken, die makkelijk kunnen afgedrukt en opgehangen worden:

Tot slot zijn we ook in nauw overleg met de verschillende beleidsniveaus en adviesraden betreffende de opstart van competities in onze regio. We hopen dat de Nationale Veiligheidsraad ook hier zo snel mogelijk met duidelijke definities komt, maar we zijn ervan overtuigd dat we samen met onze organisatoren veilige en verantwoorde wedstrijden kunnen organiseren.  We denken daarbij aan aangepaste wedstrijdformats en -concepten zodat we enerzijds het massagebeuren kunnen ontwijken en anderzijds toch een doorstart van onze sport kunnen garanderen. Afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie hebben we begrepen dat men deze week in die optiek duidelijkheid wenst te verschaffen.  We gaan ervan uit dat we binnen een aanvaardbare periode en zeker tijdens het op til staande zomerseizoen alsnog een breed scala van wedstrijden kunnen aanbieden aan alle niveaus en voor alle disciplines. In elk geval hebben we verschillende scenario’s klaarliggen om dit concreet te organiseren.      

In afwachting van verdere berichtgeving rekenen we wel op jou om door te zetten en de algemene richtlijnen te blijven respecteren.

KLIK HIER voor onze aanbevelingen bij een eerste doorstart van de sport 

Heb je nog vragen of bezorgdheden? Aarzel dan niet om ons te contacten.

#samentegencorona    #fieropmijnsport   #paardensportvlaanderen