Paardensport Vlaanderen

Coronavirus: Update maatregelen na MB 29/01

29-01-2021 · Paardensport Vlaanderen, Paardenpunt Vlaanderen en LRV

De ministers van Jeugd en Sport van de verschillende regeringen in ons land hebben op dinsdag 26/01 een akkoord bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Vandaag werd het MB gepubliceerd. De activiteiten mogen blijven doorgaan, maar dit wel in kleinere bubbels en slechts voor 1 hobby/vrijetijdsactiviteit. Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 1 februari 2021.

Maar wat betekent dit voor de paardensport? We zetten even alles op een rijtje:

Sporters jonger dan 13 jaar:

 • Dienen te kiezen voor één buitenschoolse activiteit.
 • Voor -13-jarigen gaat de grootte van een bubbel van 50 naar 10 (exclusief begeleiding). Dit zowel binnen als buiten.  De bubbel bevat steeds dezelfde deelnemers en de bubbels moeten van elkaar gescheiden zijn.
 • De (georganiseerde) activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Voor georganiseerde indoor activiteiten dien je toestemming te hebben van de lokale overheid.
 • Wedstrijden voor -13-jarigen zijn niet meer toegelaten: een uitzondering hierop zijn de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald).

Sporters van 13 (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Dienen te kiezen voor één buitenschoolse activiteit.
 • De grootte van de bubbel bedraagt maximum 10 deelnemers. De bubbel bevat steeds dezelfde deelnemers en de bubbels moeten van elkaar gescheiden zijn.
 • De (georganiseerde) activiteit kan enkel buiten beoefend worden.
 • Wedstrijden voor jongeren zijn niet toegelaten: een uitzondering hier op zijn de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald) en de profsporter volgens de definitie die ondertussen bekend is.

Sporters vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):

 • Hiervoor gelden nog steeds dezelfde regels:
  • In georganiseerd verband buiten paardrijden met een maximum van 4 personen, inclusief lesgever, rekening houdend met de social distancing-regels en het samenscholingsverbod.
  • In niet-georganiseerd verband buiten paardrijden met een maximum van 4 personen, rekening houdend met de social distancing-regels en het samenscholingsverbod.
  • Wedstrijden zijn niet toegelaten: een uitzondering hierop zijn de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald) en de profsporter volgens de definitie die ondertussen bekend is.

Kampen in de krokusvakantie:

 • Sportkampen (outdoor én indoor) tijdens de krokusvakantie zijn enkel mogelijk voor kinderen t.e.m. 13 jaar op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 25 personen. Wanneer het gaat over sportkampen die over een aantal dagen verspreid zijn, dan gaat het wel telkens over dezelfde contactbubbel van maximaal 25. Overnachtingen zijn niet mogelijk. LET WEL OP: Toestemming van de lokale overheid blijft hier wel een vereiste.
 • Outdoor sportkampen tijdens de krokusvakantie zijn toegelaten voor kinderen van 13 t.e.m. 18 jaar. De contactbubbel bedraagt maximum 10 personen (excl. begeleider), wanneer het gaat over sportkampen die over een aantal dagen verspreid zijn, dan gaat het wel telkens over dezelfde contactbubbel van maximaal 10. Overnachtingen zijn niet toegelaten en alle activiteiten (incl. middagmaal) dienen buiten door te gaan. LET WEL OP: Toestemming van de lokale overheid blijft hier wel een vereiste. 

Naast deze nieuwe maatregelen zijn de volgende nog steeds van kracht:

Wat kan wel?

 • In niet-georganiseerd verband binnen paardrijden met het oog op het dierenwelzijn en de veiligheid en wanneer er geen outdoor alternatieven zijn (bv. bij gebrek aan een binnenpiste, slechte weersomstandigheden...). Hou hierbij rekening met de regels die reeds golden (1 paard per 200m², goede verluchting, duidelijk aangeven van het aantal toegelaten paarden per binnenpiste en maximaal 1 begeleider per sporter en per paard).
 • Trainingen van professionele sporters.
 • Professionele wedstrijden, mits deze de goedkeuring hebben gekregen van de minister. Professionele sporters, elitesporters en beloftevolle jongeren kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Duidelijkheid over professionele sporters kan je hier nalezen.

Wat kan niet?

 • In georganiseerd verband binnen paardrijden wanneer je geboren bent in 2008 of vroeger.
 • Publiek toelaten op professionele wedstrijden en trainingen.
 • Overnachtingen bij sportkampen.
 • Horecavoorzieningen.
 • Wedstrijden zijn niet toegelaten voor niet-professionele sporters, jongeren die niet zijn opgenomen op de lijst met beloftevolle jongeren en geïdentificeerde talenten van Sport Vlaanderen, -13-jarige sportbeoefenaars.

Sporters van het geboortejaar 2008 vallen onder de categorie van -13-jarigen tot de dag dat ze 13 worden (behoudens wanneer zij een lessenreeks/seizoen nog moeten volbrengen in onveranderde bubbels). 

Opgelet: de gemeente of de uitbater kan steeds striktere regels opleggen!

Het Ministerieel Besluit van 29/01/2021 kan u hier raadplegen.
Het basisprotocol voor de sport v.a. 01/02/2021 van Sport Vlaanderen kan je hier terugvinden