Paardensport Vlaanderen

Dressuur: jurycursus 2024 - niveau 4

07-12-2023 · JM

Dit jaar start de opleiding tot dressuurjury niveau 4 op zaterdag 13 januari 2024. Deze cursus zal gegeven worden door Dominique Rimanque.

De opleiding wordt gespreid over één kalenderjaar en omvat:

  • 1 theoretische lesdag – zaterdag 13 januari om 9u30 bij KBRSF Zaventem
  • 4 praktische lesdagen (+/-)

Na het theoretisch gedeelte volgt op een andere dag een examen, zowel schriftelijk al mondeling. Enkel kandidaten die hiervoor slagen, kunnen het praktisch gedeelte van de cursus starten. Na het praktijkgedeelte volgt het praktijkexamen dat normaalgesproken zal doorgaan op een officiële wedstrijd. De cursus is gratis en cursusteksten worden ter beschikking gesteld van de kandidaten. Verdere info over de cursus wordt gegeven kort vóór de eerste cursusdag.

Hoe je kandidatuur stellen? 

  • Stel je kandidatuur ten laatste op woensdag 3/01/2024 via het inschrijvingsformulier;
  • Vermeld bij je kandidatuur de volgende zaken: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, nationaliteit, licentienummer;
  • Kandidaten moeten zich verplicht lid maken bij Paardensport Vlaanderen (2024);
  • Kandidaten moeten voldoen aan de reglementering rond het aanvatten van de cursus niveau 4 volgens het nationaal dressuurreglement. 

Voor meer info aarzel niet om contact op te nemen met de disciplineverantwoordelijke via dressuur@paardensport.vlaanderen.