Paardensport Vlaanderen

Disciplines/Topsport: Protective headgear vanaf 2021 verplicht op wedstrijd!

21-12-2020 · Paardensport Vlaanderen, LEWB en KBRSF

Vanaf volgend jaar zullen de ruiters op wedstrijdterreinen altijd een beschermend hoofddeksel moeten dragen. De Belgische Federatie en de Vlaamse en Waalse liga’s Paardensport Vlaanderen en LEWB, volgen hiermee de beslissing van de Internationale Federatie FEI.

De wijziging van de regels werd op de algemene vergadering van FEI op 23 november afgerond. Beschermende hoofddeksels zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht, ondanks een petitie van de International Dressage Riders' Club waarin werd gevraagd om de mogelijkheid te behouden om hoeden te gebruiken in internationale seniorwedstrijden .

Het FEI-bestuur heeft de kwestie opnieuw besproken tijdens de algemene vergadering van 2020 en, hoewel deze regel al werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van vorig jaar, heeft het met eenparigheid van stemmen gestemd om de uitvoering op 1 januari 2021 te handhaven.

De steun van het FEI-bestuur voor het besluit van de algemene vergadering was gebaseerd op veiligheidsoverwegingen, op het feit dat er een volledig overlegproces is gevoerd voorafgaand aan de stemming in de algemene vergadering van 2019 en op het feit dat er een duidelijk en transparant proces is voor de herziening van de regels.

Hieronder vindt u de Nederlandse vertaling van het FEI reglement:

Tijdens het rijden op het wedstrijdterrein, en voor menners en hun grooms in de Marathon-fase, is het gebruik van een goed vastzittend, beschermend hoofddeksel verplicht. Het reglement van toepassing kan in een uitzondering op deze regel voorzien door sporters toe te staan hun beschermend hoofddeksel te verwijderen terwijl ze prijzen accepteren, tijdens het spelen van het volkslied en elk ander ceremonieel protocol. Het niet dragen van een dergelijk beschermend hoofddeksel waar en wanneer dit vereist is, zal resulteren in een gele waarschuwingskaart (Yellow Warning Card), die aan de sporter of het deelnemend ondersteunend personeel (al naar gelang het geval) wordt uitgereikt, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden van toepassing zijn. Het gebruik van camera's op de sporter of het ondersteunend personeel (voor zover van toepassing) of op apparatuur (zoals beschermend hoofddeksel, hoofdbedekking of vervoer) is niet toegestaan, tenzij de FEI uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De beslissing van een sporter om een camera te dragen tijdens een wedstrijd is altijd vrijwillig en op eigen risico.

De Ground Jury kan, na overleg met de verantwoordelijke medische officier (of indien niet beschikbaar, met een relevante medische arts en/of de medische dienst van het Evenement) op elk moment elke sporter of deelnemend ondersteunend personeel dat ongeschikt is om door te gaan vanwege een ernstige of potentieel ernstige verwonding of verslechtering van de gezondheidstoestand, uitsluiten van verdere deelname aan een Wedstrijd of een geheel Evenement.

(FEI General Regulations 2021 - CHAPTER VI – PROTECTION OF ATHLETES AND HORSES Article 140 - Protection of Athletes and Participating Support Personnel)

Raadpleeg hier het Algemeen FEI-reglement (vanaf januari 2021).

 

Ook informeren wij jullie graag over deze extra regel bij de discipline mennen: 

FEI: Art 928 – 3.1 – disciplinary rules

At all times, whilst on a carriage, Athletes and Grooms under the age of 18 must wear a body /back protector and a securely fastened Protective Headgear. Infringement will result in Elimination.

Samengevat:

  • Voor -18 jarigen (menner + groom(s))  op de koets in alle proeven altijd met helm en body/rugbeschermer.
  • Voor +18 jarigen (menner + groom(s)) op de koets in de marathon met helm en body/rugbeschermer.

Via deze link vindt u een overzicht per discipline en niveau.