Paardensport Vlaanderen

Endurance: Nieuws uit de commissie

21-12-2022 · MDS via JD

Op 6 december ging de laatste werkvergadering door van de commissie endurance Paardensport Vlaanderen. Verschillende punten stonden op de agenda en werden er aangekaart.

Vooreerst werd een ‘sitrep’ gegeven van het ATRM-dossier. Het tijdsregistratiesysteem dat op nationaal niveau gebruikt wordt, was al geruime tijd aan hernieuwing toe, zowel wat betreft de hardware als de software. Tijdens de voorbije weken werd de recentste versie op nieuwe laptops geïnstalleerd waardoor de upgrade eindelijk een feit is. Begin 2023 wordt een nieuwe opleiding/heropfrissing voorzien voor organisatoren, officials etc.

Bij de opstelling van de nationale kalender 2023 waren enkele overlappingen tussen organisatoren. Enkele aanpassingen werden doorgevoerd zodat de kalender door de nationale werkgroep kan goedgekeurd worden.

De lijst van Vlaamse endurance officials- en dierenartsen werd overlopen en aangepast.

Verschillende opleidingen en projecten voor de eerste helft van 2023 werden voorgesteld. Zo heeft de commissie de intentie om begin volgend jaar een opleiding of infosessie op te zetten voor N1 en N2 officials, (aspirant) organisatoren en studenten diergeneeskunde. Ook plant de commissie terug aanwezig zijn met een demo sessie tijdens Flanders Horse Expo in februari 2023.

Een draft van het nationaal reglement 2023 werd overlopen en besproken.

Om onze sport te promoten en nieuw leven in te blazen werden enkele ideëen en suggesties op hun haalbaarheid en efficientie getoetst.