Paardensport Vlaanderen

Endurance: Het nieuwe endurance-jaar is gestart

14-02-2023 · JD

Het wedstrijdseizoen is nog enkele weken van ons verwijderd maar toch was er al activiteit in de Belgische en Vlaamse endurancewereld.

Op 4 februari ging in de kantoren van de KBRSF het jaarlijkse endurance-forum door die sinds 2020 voor het eerst weer in een fysische vorm kon plaatsvinden. Een nieuwe formule werd hierbij toegepast via een andere locatie en eveneens een andere agenda. Het meer formele en theoretische deel ging door tijdens het forum te Zaventem, terwijl een meer praktisch deel gepland staat te Ghlin op 8 april a.s. Hiermee werd tegemoet gekomen aan diverse opmerkingen in het verleden.

Het endurance forum ging van start met een overzicht van de endurance-activiteit in ons land welke duidelijk een herstel aangaf in het jaarlijks aantal deelnames sinds de pandemie maar toch met een waarschuwend knipperlicht naar de zwakke evolutie in het gemiddeld aantal deelnemers per wedstrijd.  Duidelijk een werkpunt voor de nationale werkgroep, de commissies van beide liga's, de enduranceclubs en de ruiters zelf. Kortom, een to do voor iedereen die de endurance een warm hart toedraagt.

Daarna werden de wijzigingen in het nationaal reglement overlopen en werd toelichting gegeven bij de upgrade van het ATRM-systeem. Door de nieuwe hardware en vooral software zal de ATRM-procedure licht wijzigen en naar ruiters en gebruikers toe, verlichten.

Na de uitgebreide pauze was het de beurt aan de lauwering van onze Vlaamse en nationale laureaten.

Op het nationaal niveau was er eerst de Belgian Cup (ranking op combinatie-niveau)  met volgende eindranking :

 1. Nancy Van de Walle met Paradoxus
 2. Jan Seykens met Daina de Bessettes
 3. Véronique Janssens met Marhabaan cg
 4. Raoul Ronsmans met JJ Elektra
 5. Dienke Janssen met Ak El Akbar

Een tweede nationale ranking was de KBRSF ranking (ranking op ruiterniveau) met wederom Nancy Van de Walle als winnaar :

 1. Nancy Van de Walle
 2. Werner Bruyninckx
 3. Jean-Paul Gobeaux
 4. Hemeline Piront
 5. Anika Penne

Op Vlaams niveau was er vooreerst de Flanders Endurance Cup voor de reeksen van 30 tem 60km :

 1. Koen Horckmans
 2. Philippe Olefs
 3. Catherina Sundelin
 4. Charlene Willeme
 5. Cis Verstrepen

Voor de jonge ruiters (tem 21 jaar) was er de Flanders Endurance Jeugdcup :

 1. Margaux Vermosen
 2. Cis Verstrepen
 3. Leni Dillen
 4. Catherina Sundelin
 5. Romy Plattau

Naast de klassieke regelmatigheidscriteria is er ook nog het award-programma van Paardensport Vlaanderen.  Hierbij wordt een award met financiele prijs toegekend aan de combinatie waarvan het paard een eerste CEI* 100km rijdt (Master Award) of een eerste CEI** 120km rijdt (Professional award).  Ook dit jaar kende het programma verschillende laureaten :

Een Master Award werd verleend aan :

 • Margaux Vermosen met Futur Q
 • Jan Seykens met Daina de Bessettes
 • Danny Droghini met DB Zafirah
 • Lisa Van Gestel met Echo D'Alauze

Een Professional Award ging naar :

 • Sven Van Loo met Capucine FL
 • Nancy Van de Walle met Paradoxus

De powerpoint van het Endurance Forum kan je herbekijken via de website van Equibel:
POWERPOINT ENDURANCE FORUM

Om de Vlaamse jurys, officials en organisatoren up to date te houden ging er op donderdag 9 februari een digitale info sessie door waarbij alle reglementaire en praktische wijzigingen voor het nieuwe wedstrijdseizoen nog eens toegelicht werden.

Om een drukke enduranceweek af te sluiten was er ten slotte de Flanders Horse Expo te Gent waar de commissie endurance een demo team naar toe zond om endurance als sport visueel te demonstreren aan het aanwezige publiek.