Paardensport Vlaanderen

Endurance: Nieuws uit de commissie

29-03-2021 · MDS via JD

Op dinsdag 9 maart ll. werd de nieuwe commissie endurance van Paardensport Vlaanderen geïnstalleerd.  Deze nieuwbakken commissie liet er geen gras over groeien en hield haar eerst werkmeeting op maandag 22 maart. 

Hierbij werd een schets gemaakt van de verwachte uitgaven wat leidde tot een eerste budgetraming voor 2021. Een oefening die niet evident was daar de Coronapandemie nog steeds een normale activiteit verhindert. Ook het Rhino virus maakt de wedstrijdplanning voor de komende weken onzeker.

Er werd eveneens gebrainstormt over het ATRM-systeem dat als tijdsregistratiesysteem na bijna 10 jaar dienst aan een herevaluering toe is. Hierbij werden enkele alternatieven opgelijst welke verder opgevolgd worden.

Nieuwe opleidingen voor organisatoren en officials kwam ook aan bod maar het belangrijkste deel van de meeting was zonder twijfel het concretiseren van onze scouting-cel. Sinds kort werd op nationaal niveau afscheid genomen van de functie nationaal ploegleider zoals die in het verleden uitgeoefend werd door één persoon. Vanaf dit seizoen wordt de functie uitgesplitst in een administratief luik, een sportief luik en een detectiefunctie. De eerste twee luiken werden reeds elk aan een verschillend persoon toegewezen terwijl de taak tot het opsporen en ontdekken/begeleiden van opkomend talent aan de beide liga’s gedelegeerd werd.

Binnen de commissie Paardensport Vlaanderen werd deze functie voor juniors toevertrouwd aan Danny Droghini en deze bij de seniors aan Peter Wijnendaele. Zowel Danny als Peter kunnen rekenen op de steun van de commissie en zullen ook samenwerken met Peter Bastijns die de sportieve verantwoordelijkheden van het nationaal team draagt. Op deze manier wordt het trainen en scouten van en voor het nationaal team een werk van een ploeg en niet langer van een enkeling. Concrete plannen worden reeds opgemaakt en worden binnenkort bekend gemaakt.