Paardensport Vlaanderen

Endurance: Nieuws uit de commissie

29-06-2020 · MDS via JD

Sinds 8 juni zijn de crisismaatregelen rond het Covid19 virus drastisch versoepeld en zijn wedstrijden weer toegestaan, zij het onder bepaalde voorwaarden.  Deze voorwaarden werden door de nationale commissie in een wedstrijdprotocol gegoten die tot nader order van kracht zal zijn op de Belgische CENs. De commissie overlegde intussen ook met de Belgische organisatoren om na te gaan in welke mate we het wedstrijdseizoen dit jaar nog kunnen redden. Dit overleg was constructief daar we in 2020 toch nog 5 en mogelijks zelfs 7 CENs kunnen aanbieden.

In chronologische volgorde zijn dit :

-             Houyet 12/07

-             Lasne (Waterloo) 16/8 (onder voorbehoud van machtigingen)

-             Beernem 29/08 (Kampioenschap Paardensport Vlaanderen)

-             Lamorteau 13/09

-             Villers Poterie 27/09 (25ste editie & Kampioenschap LEWB)

-             Maasland 11/10 (Belgisch kampioenschap 4, 5 en 6-jarigen)

-             Stekene 25/10 (onder voorbehoud van machtigingen)

Uitzonderlijk zal er dit jaar geen Belgisch kampioenschap juniors, seniors noch 7-jarige paarden zijn. Iedere wedstrijd telt echter wel mee voor de regelmatigheidscriteria van onze liga zoals de Flanders Endurance Cup en de Jeugd Cup. Iedere deelname aan een CEN van Paardensport Vlaanderen verhoogt je kansen. Zoveel mogelijk meerijden is dus de boodschap !