Paardensport Vlaanderen

Endurance: Omkadering nationale ploegen

04-03-2021 · MDS

Tijdens de nationale endurance commissievergadering van 04/02/2021 heeft de nationale commissie volgende omkadering aangeduid om de ruiters te ondersteunen dit komende jaar. Het WK Seniors te Pisa komt er in snel tempo aan en wordt snel gevolgd door het EK Seniors en WK Juniors en Young Riders te Ermelo.

Philippe Maquet wordt aangeduid als administratieve Chef D’équipe. Hij zal puur de administratieve opvolging van de nationale ploegen voor zijn rekening nemen. Aan zijn zijde zal Peter Bastijns fungeren als sportief coach voor de seniors en de jeugd. De ruiters kunnen rekenen op zijn jarenlange ervaring als internationale ruiter.

De nationale commissie zal dit team van dichtbij ondersteunen. Na de WK’s en het EK wordt deze samenwerking ook geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Dit team staat te poppelen om van start te gaan met onze gemotiveerde endurance ruiters.

Voor verder vragen, kan u steeds contact opnemen met Philippe alsook Peter. Dit kan door hun contactgegevens op te vragen via mail naar clara@equibel.be.

Wat de detectie en de follow-up van jonge talenten in de discipline betreft, heeft de Nationale Commissie de commissies van de Liga’s verzocht een communautaire talentdetectiecel op te richten die het mogelijk zal maken beloftevolle atleten op te sporen, hen de nodige steun en follow-up te verlenen om hen naar het topniveau te brengen waar zij vervolgens kunnen worden gecoacht door de nationale coach: Peter Bastijns.

Elke liga zal aan de ruiters meedelen hoe zijn eigen talentdetectiecel zal werken.