Paardensport Vlaanderen

Endurance: Theoretische opleidingsdag en vorming officials N1, N2 en N3

23-01-2020 · MDS via JD

Zoals vorig jaar, gaat op zaterdag 29 februari a.s. een theoretische opleiding endurance door in de lokalen van Paardensport Vlaanderen te Merelbeke.  Deze opleiding is een initiatief van de commissie endurance en is in eerste instantie bedoeld voor Paardensport Vlaanderen-juryleden N1 en N2.  Ze staat echter ook open voor Paardensport Vlaanderen-wedstrijdruiters met een licentie van E02 of hoger. Vorig jaar maakten 14 mensen gebruik van deze opleiding.

Tijdens de opleiding worden o.a. volgende punten behandeld :

  • Overlopen en uitleg van het nationaal reglement toepasselijk op alle Belgische CENs
  • Bespreking verloop van een wedstrijd en bepalen van de ranking
  • Rechten en plichten van de ruiter, groom, wedstrijdmedewerkers en officials
  • Do’s en Dont’s bij endurance
  • Alles wordt geïllustreerd met foto-materiaal

Deze opleiding wordt gevolgd door een examen voor de mensen die het niveau jury N1 willen behalen.  Een minimum score van 70% is hierbij vereist.  N2 juryleden kunnen deze opleiding als refresher volgen en wedstrijdruiters gewoon ter info.  Zij moeten uiteraard geen examen afleggen. Daar de opleiding door gaat in de lokalen van Paardensport Vlaanderen is het aantal deelnemers beperkt en wordt voorrang gegeven aan jury-kandidaten.

Tijdens de endurance dag te Ghlin, op zaterdag 8 februari gaat eveneens een opleiding door en dit voor de vorming van juryleden N3 van Paardensport Vlaanderen en van de LEWB. Actieve juryleden van het niveau 2 die de afgelopen twee jaar minimum drie stages succesvol aflegden, kunnen de opleiding en examen tot het niveau 3 volgen. Een minimum score van 80% is vereist. De opleiding staat ook open voor juryleden van niveau 3 en 4.  Deze dienen geen examen af te leggen.

Beide cursussen worden gegeven door Jan Deprez, voorzitter KBRSF endurance commissie en FEI** judge

Wie wenst deel te nemen aan één van beide opleidingen, kan zich wenden tot endurance@paardensport.vlaanderen