Paardensport Vlaanderen

Endurance: infosessie aspirant organisator

30-01-2021 ·

Om het endurance-wedstrijdaanbod in Vlaanderen te ondersteunen en breder te maken, planden we vorig jaar twee sessies voor aspirant-organisatoren.  Omwille van de Corona-maatregelen werden deze opleidingssessies geannuleerd en uitgesteld tot een tijdstip waarin versoepelingen deze weer toelaten.  Daar een fysische meeting in de onmiddellijke toekomst echter nog steeds niet mogelijk lijkt en het wedstrijdseizoen vanaf nu dichterbij komt, voorzien we alvast een eerste sessie via Teams.  Deze sessie staat ingepland op maandag 8 februari om 19.30 uur.

De info-sessie biedt een overzicht voor een kandidaat-organisator;

  • wat wordt er van hem/haar verwacht,
  • welke steun wordt er geboden,
  • welke planning volg je best,
  • wat is het financieel plaatje etc. 

Deze sessie is bedoeld om de onzekerheid en onwetendheid weg te nemen die sommige mensen belemmert om de stap tot het organiseren te nemen.  Ze staat open voor alle Paardensport Vlaanderen-leden die interesse/ambitie hebben om een endurance te organiseren in de toekomst, ook al zijn deze plannen nog beperkt of vaag.  Heb je interesse om deze korte opleiding (die één tot anderhalf uur zal duren) bij te wonen, mail dan je interesse naar aline.kennof@paardensport.vlaanderen. Deelname is uiteraard gratis maar enkel voor leden van Paardensport Vlaanderen.  De sessie wordt gegeven door Jan Deprez, voorzitter van de commissie endurance.

De tweede opleiding  is een initiatie in het beheer en het werken met het ATRM-systeem. ATRM is het tijdsregistratiesysteem die de wedstrijddata bijhoudt en verwerkt om tot een eindranking te komen.  Deze sessie staat open voor Paardensport Vlaanderen-leden die bij bestaande organisaties reeds helpen of dit wensen te doen in de toekomst. De sessie wordt sterk aangeraden voor clubs/leden die in de (nabije) toekomst wensen te organiseren. Basiskennis van het ATRM-systeem is immers onontbeerlijk voor een organiserende club.  Daar deze tweede sessie een fysische sessie is, kunnen we pas een datum vastleggen wanneer de overheidsmaatregelen ons dit toelaten.

Wie zich per mail inschrijft voor de eerste sessie, krijgt een link door Paardensport Vlaanderen toegestuurd.